Referenties Opsomming

Europa

Dewerkplaatsfabriek

Onderstaand een referentielijst van projecten waar een leading rol is ingevuld als conceptdenker, programma-manager of projectmanager. De projecten met betrekking tot een werkomgeving zijn gemarkeerd met een *.

 

Uitgebreidere projectinformatie is op aanvraag verkrijgbaar (info@dewerkplaatsfabriek.nl).

 

 

 

*.Bone

Herhuisvesting

 

*365|ArboNed

Organisatieadvies m.b.t. Gastvrijheidsconcept en Hospitality/ Bemensing Service Centre/ Rebranding/Interim Manager Facilities centrale services

 

*24/7 Media

Herhuisvesting

 

AAFM Facility Management

Ondersteuning bij ontwikkelen

hospitality-propositie voor NS

 

*ABC

Concept-Intereurontwerp/Inrichting

 

ABVAKABO FNV

Incompany training Medewerker Service Centre

 

*Achmea/Avero

Interim Management/Huisvesting

 

*Achmea/Centraal Beheer

Interim Management/Organisatieadvies/

Huisvesting/Flexwerken/Kantoorconcepten/Advies Service Centre 

 

*Achmea/FBTO

Interim Management/Huisvesting/ Flexwerken/Kantoorconcepten

 

*Achmea Facilitair Bedrijf

Interim Projectmanager Nieuwbouw Leiden/ Organisatie advies (kwartiermaker)

 

Achmea Facilitair Bedrijf

Nieuwbouw en Introductie van Grenzeloos Mooi Werken

 

*Achmea/Groene Land Verzekeringen

Herhuisvesting/Interim Management/Sourcing Organisatie-advies/Service Centre/ Tevredenheidsenquête

 

*Achmea/Staal Bankiers

Herhuisvesting/Flex

 

Achmea/Woonfonds Hypotheken

Facilitair proces/Kostenbeheersing

 

*Achmea/Zilveren Kruis

Concept Anders Werken/Herhuisvesting/

Tekenwerk/Interim Management/ Sourcing Organisatie-advies/Kostenadvisering/Project Management

      

*Autoriteit Consument & Markt (ACM)

Concept/Interieuradvies/

Programmamanagement

      

Ahold Nederland

Interim Management / Sourcing

Organisatie-advies

 

*Albron Catering

Concepting Hal-Bedrijfsrestaurant

      

ASML /G4S

Professionalisatie en optimalisatie ServiceDesk

      

ASR verzekeringen

Deelname Standaard Training Medewerker Service Center

      

APM Terminals (via Johnson controls)

Bemensing Service Centre/ Coaching

      

APM Terminals Management

Facility coordinator

      

*AVCB Flex

Flex Kantoorconcepting

      

Axima Services

Werving & Selectie Facility Manager

      

*BCA Autoveilingen

In- en externe branding/interieur-ontwerp

      

BP (via Johnson Controls)

Bemensing Service Centre   

  

*Bureau Jeugdzorg Agglomeratie

Amsterdam

Implementatie en bemensing Service Centre/ Facilitair advies/ Advies contractmanagement en sourcing /ICT/Werving en Selectie/Werkomgevingsconcept 

 

*Buren (van Velzen Guelen)

Concept/Styling/Herhuisvesting/

Facilitaire Advisering/ Naamswijziging

 

*Buren legal

Update concept 2015

      

C&E Bankiers

Service Centre/Huisvesting

      

Centric

Coaching Facility Manager/Sparring partner Service centre/Catering & Inkoop Advies

      

Cordis

Facilitair proces/Interim Management/Advies Service Centre

      

*Den Haag Marketing

Huisvesting advies/ Kantoorconcept/Styling

      

Dunea

Hospitality training

Facilitair Advies/Huisvesting

 

Eneco

Hospitality Training

      

*Erasmus Facilitair Bedrijf

Kantoorconcept/Styling

      

*Erasmus HRM & Financial Services

Kantoorconcept/Styling

      

*Erasmus ICT

Kantoorconcept/Styling

      

*Erasmus instituut Beleid & Management Gezondheidzorg

Kantoorconcept/Styling

Toekomstvisie groei organisatie versus m2 huisvesting. 

 

*Erasmus Onderwijs, Onderzoek & Studentenzaken

Kantoorconcept/Styling

      

*Estec

Verhuizing/Project Management

      

Endemol Nederland Mediagroep

Incompany training Klantcontact

      

Euretco

Organisatie advies Facilitair Bedrijf / Sourcing

      

Facility Force

Bemensing Service Centre

      

FHV/BBDO

Facilitair Organisatieadvies (Quick Scan)/Service Centre

      

Florence Zorg / Locatie Zorgcentrum Oostduin

Interim Management/Facilitair Organisatie-

Advies

      

FM Haaglanden (voorheen 4FM)

Voorbereiding van en ondersteuning bij centralisatie van meerdere frontoffices

      

*FMN, Expertgroep Vastgoed van de Toekomst

Voorzitter (Hans Topée)

 

Vertegenwoordiging FMN in:

Stuurgroep FMN/Corenet

Stuurgroep Aanpak Leegstand Kantoren

      

FMN, Commissie FM2018

Voorzitter (Hans Topée)

 

      

FMN, Afstemmingsoverleg

Lid (Hans Topée)

      

*Fonds 1818

Concepting werkomgeving en inrichting

      

Fonteynenburg, RIWB

Coördinator Facilitaire Zaken

      

*Fotostudio Ton Oosterhout

Herinrichting, begeleiding en advies huisvesting

      

Fortis

Facilitair Advies Frontoffice/Backoffice

      

Free Record Shop

Advisering service centre/ Interim Facility Management / reorganisatie

      

*Fruity King

Marketingconcept doorvoeren in ontvangst- en kantoorruimtes

      

Gemeente Culemborg

Herhuisvesting

      

*Gemeente Dordrecht

Verhuizing/Onderzoek back-office ID/ Facilitair advies/ Quick Scan technische dienst

      

Gemeente Lansingerland

Ondersteuning Inkoop & faciliteiten

      

*Gemeente Lelystad Herhuisvesting/Facilitair proces/Lange Termijn Huisvestingsplan/Flexpilot/Tekenwerk/Adviesfase Kantoorconcepting

      

Gemeente Rotterdam

Interim teamleider Representatie & Evenementen

      

Gemeente Spijkenisse

Opzetten contract database

      

*GGD Dordrecht

Onderzoek naar werkomgevingsconcept

      

Groene Hart Ziekenhuis

Proces Manager/Formatie en taken inventarisatie frontoffice

      

Heineken

 

Het Financieele Dagblad

Quickscan facilitair proces, Interim facility management, bemensing service centre

      

*Hogeschool Windesheim

Concept Studielandschap/

Werving & Selectie

      

Hol Projektinrichting

Project Management/Bouwbegeleiding

 

Holland Railconsult

Tekenwerk/Coördinatie Frontoffice

      

Hoogheemraadschap Schieland en de

Krimpenerwaard

Begeleiding Brainstorm/ Input leveren voor toekomstplan Facilitair proces

      

*Humanagement

Restyling huisvesting

  

ID-College

Werving & Selectie Facility Manager

       

IND

Facilitair Organisatieadvies/Service Centre

      

*Jacobus Recourt Makelaars

Styling

      

*Kennisnet

Herhuisvesting

      

Koninklijke Kentalis

Incompany training Medewerker Service Centre/ Teammanager/ Coaching/ Bemensing Service Centre

      

*Klant Contact Services Utrecht

Herhuisvesting (callcenter)

      

*Klant Contact Services Utrecht 2.0

Restyling ruimtes

      

*Klant Contact Services Zoetermeer

Werkomgevingsconcept

      

KLM

Service Centre Facilitair

      

Kluwer

Verhuizingen

      

Kluwer Academic Publishers

Facilitair Advies

      

*Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie

Restyling ruimtes/cateringonderzoek

 

*Lucro Accountancy

Styling/Herhuisvesting/ Facilitaire Advisering  

 

*Mapper Lithography

Herhuisvesting/Organisatieadvies

      

*Meeùs

Verhuizingen

      

*Ministerie van Binnenlandse Zaken, De Kiesraad

Project Management/Inrichting

      

Ministerie van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bemensing Service Centre

Kwaliteitsonderzoek Service Centre

       

*Ministerie van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

De Rijksacademie

Huisvestingsadvies/Project Management/Facilitaire Advisering/Communicatie/Inrichting

      

*Ministerie van Landbouw, Natuur-beheer en Voedselkwaliteit

Kantoorconcepting (opstartfase)

 

      

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Bestuurskern

Kwaliteitsmedewerker frontoffice

      

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat

Projectondersteuning implementatie SAP

      

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat

Implementatie FMIS Prequest

      

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat

Service Centre AGI

      

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat

Procesbeschrijving / bemensing en uitvoering van het Frontofffice Bedrijfsvoering

      

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat

Bemensing en implementatie van het Facilitair Contact Centrum Utrecht, Rotterdam, Middelburg en Arnhem  

 

Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst

Bemensing en implementatie van het landelijk Facilitair Contact Centrum te Utrecht

 

*Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat, Corporate Dienst

Advisering Communicatie Revitalisatie

Westraven

      

Ministerie van Verkeer en Waterstaat, AVV

Service Centre/Quick Scan/Implementeren Quick Wins/Facilitair Projectmanagement

       

Mondriaan Onderwijsgroep

Interim Manager Huisvesting

 

*Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen

Herhuisvesting

      

*Netherlocks

Ontwerpen en begeleiden gastvrijheidsprogramma /Interieurontwerp

      

Nibag

Continuïteit voor facilitaire projecten en versterking op het Service Centre

      

*NOS

Huisvestingsadvies

      

Oogziekenhuis

Deelname Standaard Training Medewerker Service Center

      

*OMD MND Sigum

Herhuisvesting

      

Orbis medisch- en zorgconcern

Interim Facility Management/Facilitair Organisatieadvies/Sourcing / Concepting/ServiceDesk/Kostenanalyse/Werving & Selectie

      

Planon

Werving & Selectie

      

Plant Research International

Interim Facility Management/Organisatieadvies

      

PostNL

Begeleiding efficiencymaatregelen Facility Services    

 

Prismant

Facilitair Proces/Advies Service Centre/

Huisvestingsadvies/ Advies gebouwbeheer en logistiek / Facilitaire Quick Scan

      

*Provincie Flevoland

Werkplek bezettingsonderzoek

      

Provincie Utrecht

Werving & Selectie afdelingsmanager Facilitaire Service/Evenementencoördinatie professionaliseren en bemensen Service Centre/Ontwerp Service Centre

      

Provincie Zuid-Holland

Verhuiscoördinatie

      

Quion

Facilitair Quick Scan/interim management/ vervanging zwangerschapsverlof

      

Raad voor Rechtsbijstand

Interim Facility Management/Huisvesting/

Werving & Selectie

      

Rabobank Zaanstreek

Coaching Facilitair specialisten

      

*Rapp Collins

Herhuisvesting/Conceptbepaling

      

RDW

Incompany training service centres

      

Regio Zuid-Holland Zuid

Herhuisvestingadvies

      

Reinier de Graafgroep

Training gastvrijheid

      

*Result DDB

Herhuisvesting

      

*Riagg Rijnmond noord west

Herhuisvesting/Lange Termijn Huisvestingsplan

      

Rijnijssel College

Cursussen Facilitaire Desking

      

ROC Nova College

Deelname Standaard Training Medewerker Service Center

      

*Sara Lee/Kortman Intradal

Herhuisvesting/Inrichting

      

SAS Institute

Interim Facility Manager/ondersteuning Afdeling Facilities

      

SCS

Tekenwerk

      

Servica

Interim Management

      

Sint Franciscus Ziekenhuis

Werving & Selectie

      

SKF

Tekenwerk/Project Management

      

Sodexo Altys

Advisering communicatie productgroepen

      

Spatie

Werving & Selectie

      

*Stichting Levi Lassen

Architectenselectie/Gebouwconcept

      

Stichting Zorg Balans

Facilitair Advies

      

 

Stichting ZuidWester

Interim Facility Management

 

      

Strukton Bouw & Onderhoud

Bouwbegeleiding

      

Symfora

Interim Facility Management

      

*Telfort Zakelijk

Huisvestingsconcept/Interieuradvies/Inkoopmanagement/Projectmanagement

      

ten Hagen & Stam

Interim Facility Management/Service Centre/Werving & Selectie/Interim assistant Facility Manager

      

*Theater Diligentia

Werkconcept en Inrichting

      

*Thyralux

Huisvestingsconcept

      

T-Mobile

Verhuizing/Service Centre/Bouw & Project Management

      

Tommy Hilfiger

Facilitair organisatie advies (Quick Scan)/interim management

 

*Tribal DDB

Verhuizing

 

Uitgeverij Nassau

Facilitaire ontvlechting/Facilitair Beheer/Verhuizing

 

*Unilever Benelux Brussel

Upgraden styling Kantooromgeving

 

*Unilever Benelux Rotterdam

Concepting Kantooromgeving/ Facilitaire Advisering/Herhuisvesting/Organisatieadvies

 

*Unilever Benelux Rotterdam/ deKade

Concepting Kantooromgeving/ Facilitaire Advisering/Herhuisvesting

      

*Unilever Benelux Rotterdam/ Maashuis

Concepting/Kantooromgeving/

Herhuisvesting

      

*Unilever SCC Neuhausen, Zwitserland

Upgraden styling Kantooromgeving

      

*Unilever SCC Schaffhausen, Zwitserland

Concepting/Facilitair plan/Inrichting nieuwbouw/ werving & selectie van Facility Manager / contractering en sourcing

      

*Unilever Zwitserland, Thayngen

Marketingconcept doorvoeren in receptie

      

*UPC

Kantoorconcept/Styling/Masterplan

      

*Van den Bosch Transporten

Concepting, advisering en herinrichting van de kantooromgeving

 

*Van Benthem & Keulen

Signing huisvesting, binnenzijde

 

      

*Verkade Klimaat

Concept/Interieurontwerp

      

Versapoint

Office Management

      

Vita

Facilitair Proces/Herhuisvesting/ Facilitaire Advisering

      

NU

Herhuisvesting/Verhuizing

      

vts Politie Nederland Verzorgingsgebied Zuid-West

Coördinatie Facilitair proces en professionaliseringsslag

      

vts Politie Nederland, Hoofdkantoor

Implementatie en bemensing Service Centre

Afstemmen en ‘invlechten’ processen decentrale locaties  op centrale locatie

 

Wageningen Universiteit en

Interim medewerker Huisvesting

 

Researchcentrum

Interim Management/Facilitair Organisatie-

Advies

 

Woonplus Schiedam

Deelname Standaard Training Medewerker Service Center

 

Zuwehofpoort Ziekenhuis

Training Gastvrijheidsmanagement

WERK

 

 

 

 

 

We gebruiken ons hart en onze passie om elk project zo goed mogelijk te laten slagen, en we stoppen niet totdat we daar zijn.

 

De totale lijst van opdrachtgevers is groot. Veel staan er onder "Opsomming Referenties". Voor meer info of diepgang over opdracht en uitvoering, bel of mail gerust!