Kantoorwerkers

Nederland

WAT KANTOORWERKERS ECHT WILLEN

 

01. Medewerkers hebben behoefte aan rust en ruimte.

 

02. Mensen zijn op zoek naar de juiste balans, zowel privé als in het werk. Dus niet alleen daar tussen.

 

03. Mensen willen zekerheid en duidelijk, zeker in deze tijd. Tijd voor management.

 

04. Het leven is het leven. We denken dat er zoveel verandert, maar de grote lijnen die 80% bepalen van wat we doen veranderen misschien 1 keer in de 200 jaar en dan nog maar minimaal. Wij maken ons echter 80% van de tijd druk om de 20% die we zien veranderen. Als je erachter komt hoe die 80% in elkaar zit, heb je een groot deel van ‘de mens’ te pakken. Dit geldt voor ‘de mens’, maar ook voor een samenleving binnen een organisatie. Die basis moet je in 1 keer goed aanpakken en voor die 20% moet je zorgen voor de juiste flexibiliteit. Dit betekent goede techniek en investeren in basisvoorzieningen.

 

05. Betere klimaatbeheersing staat op nr 1 van veranderpunten in de werkomgeving, meer ruimte per persoon is gedaald naar de 4e plaats.

 

06. Meer eigen ruimte, rust en stilte in werkomgeving.

 

07. Geluk in het werk: waardering, kleine successen, omgang met collega’s, flexibiliteit en vrijheid.

 

08. Contact met collega’s aller belangrijkste aspect in werkomgeving.

 

09. De mens is een sociaal dier en zal altijd genegenheid en nabijheid van andere mensen blijven zoeken.

 

10. Jongeren willen niet alleen maar flexibiliteit, onderweg en thuis werken. Ze willen samenwerken, gecoached worden en iets leren van meer ervaren collega’s.

 

11. Het design van de werkomgeving beïnvloedt prestaties, betrokkenheid en innovatie.

 

12. Medewerkers hebben moeite om effectief te werken in drukke open kantoortuinen, resulterend in verloren productiviteit, innovatie en betrokkenheid.

 

13. De juiste ondersteunende omgeving is niet alleen de juiste werkomgeving, maar een totaalconcept van bereikbaarheid, branding, werkplek, techniek, coaching en samenwerken.

 

14. Mensen willen een honk, waar ze samen kunnen zijn met collega’s en zich kunnen identificeren met de organisatie.

 

15. Het wordt belangrijker om te laten zien wat je doet en hoe je dat doet. Bouwen aan vertrouwen.

 

16. Gastvrijheid in de werkomgeving; een ontspannen klant doet goede zaken.

 

17. Werk vindt niet meer alleen tussen de muren van kantoor plaats, maar voor een groot gedeelte daarbuiten. Zorg er wel voor dat het kantoor een plek is waar mensen graag komen, zich welkom voelen en kennis delen.

 

18. Echte kennis en ervaring wordt nog steeds niet effectief gedeeld via techniek, maar face to face.

 

19. Werk blijft een sociale aangelegenheid. Mensen die veel thuiswerken voelen zich minder verbonden met het bedrijf. Zorg voor een goed ontmoet-honk.

 

20. De wereld globaliseert, mensen zoeken steeds meer naar iets ‘eigens’ en ‘persoonlijks’ waar ze zich goed voelen en bij aan willen sluiten en voor willen werken. Een weg naar ‘lokaal’ en ‘eigen’. Bied ze dit.

 

21. Bedrijven zijn geneigd zich teveel te focussen op efficiëntie en kostenbesparing. Als ze daarmee doorgaan, gaan ze kapot. Biedt ook ruimte aan initiatief, creativiteit en innovatie.

 

22. De werkomgeving is teveel ingericht op samenwerking. Biedt ook ruimte aan focus.

 

23. Sinds het begin van de 20e eeuw zijn mensen ‘persoonlijkheid’ gaan ontwikkelen. Voor het echte karakter is weinig oog meer. Schreeuwers krijgen de overhand. Wat is de kracht van introverte mensen in een wereld die niet ophoudt met praten? Ontwerp voor verschillende mensen, zowel introvert als extrovert.

 

24. Een effectieve werkomgeving balanceert tussen focus en samenwerking.

 

25. Biedt medewerkers keuze voor het type werkplek dat het beste bij ze past.

 

26. Er is in de wereld al zoveel keuze, geef medewerkers een duidelijk kader mee en ‘voed ze op’ in het gebruik van de werkomgeving.

 

27. Er is tegenwoordig zoveel afleiding. Mensen zoeken naar rust. Bied ze dit op de werkplek.

 

28. Er zijn mogelijkheden in bundeling van functies bij kantoorgebouwen. Denk aan bezorging van pakketjes, boodschappen AH of avondeten.

 

29. Mensen willen zien dat ze ergens aan bijdragen en het werk dat ze doen nut heeft. Als organisatie moet je daarbij nadenken over duurzaamheid, circulaire economie, MVO, etc.

 

30. Uitgaan van de kracht van mensen, waar zijn mensen heel goed in?

 

31. Minder in structuren denken, meer in mogelijkheden.

 

32. Combinatie tussen efficiency en creativiteit. Snel kunnen werken, maar ook blijven ontwikkelen. Vraagt ook iets anders van de werkomgeving.

 

33. Medewerkers waarderen het kantoor als beste plek voor interactie en communicatie, met daarbij aandacht voor kennisontwikkeling en innovatie door de ontmoeting met collega’s.

 

34. Medewerkers hebben de behoefte om ergens bij te horen, zij komen naar kantoor voor een gevoel van identiteit en sociale cohesie. Kantoren dragen door middel van corporate branding bij aan de identificatie van medewerkers met het bedrijf.

 

35. Mensen vragen om flexibiliteit, willen zelf kunnen beslissen wat voor apparaten ze gebruiken en wanneer ze op welke plek bepaalde werkzaamheden willen uitvoeren. Tegelijkertijd vragen ze om coaching, kaders en ondersteuning.

 

36. Mensen vragen om flexibiliteit, maar pas op: ze willen niet losgelaten worden. Bied ze een plek, een honk en ondersteuning. Vertroetel ze op een goede manier. De Facility Manager als Liefdesmakelaar.

 

37. De werkomgeving is pas echt ondersteunend als het achterliggende concept integraal is opgebouwd uit elementen van gebouw, techniek, imago, uitstraling, gedrag, ondersteuning, mentaliteit, attitude en een gezamenlijk streven. 

WERK

 

 

 

 

 

We gebruiken ons hart en onze passie om elk project zo goed mogelijk te laten slagen, en we stoppen niet totdat we daar zijn.

 

De totale lijst van opdrachtgevers is groot. Veel staan er onder "Opsomming Referenties". Voor meer info of diepgang over opdracht en uitvoering, bel of mail gerust!