Autoriteit Consument & Markt

den Haag

Autoriteit Consument & Markt

Huisvesting en Concepting

 

 

De projectomschrijving: 

Verschillende ontwikkelingen (organisatorisch en financieel) binnen de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hebben er toe geleid dat een nieuw werkomgevingsconcept noodzakelijk was. Dit werkomgevingsconcept moet een sfeer creëren die ACM’ers stimuleert en faciliteert om in flexibele, multidisciplinaire samenwerkingsverbanden het beste uit zichtzelf te halen en daarmee de doelen van de ACM te bereiken. Door het creëren van een integraal pakket aan gedrags- en vaardighedeninstrumenten, goede ICT voorzieningen, fysieke voorzieningen en de juiste styling / branding ontstaat een goede basis voor het werkomgevingsconcept wat zorgt voor sneller inspelen op organisatieverandering, intensiever gebruik maken van de vierkante meters en efficiënter gebruik maken van de aanwezige ruimten. newDirections heeft voor ACM het werkomgevingsconcept ontwikkeld waarbij het voornamelijk gaat om de huisvesting en styling component, maar daar waar de IT of HR component aan de orde en/of van invloed is op de huisvesting, is deze ook beschreven. Het concept voor ACM is opgebouwd van functie naar vorm naar design.

We beschrijven de uitgangspunten van het ACM Connected programma, de verschillende wensen en eisen in functionele zin, het toe te passen kantoorconcept waarbij het vlekkenplan, de ruimtefuncties en bijbehorende faciliteiten worden beschreven en  het inrichtingsconcept met toe te passen kleuren en materialen. We sluiten af met een kostenraming en een planning voor de uitrol van het werkOMGEVINGSconcept.

 

Onze rol:

Organisatieadvies, organiseren site visit, organiseren look and feel sessie, functionele programma van eisen, vlekkenplan, voorlopig ontwerp werkomgevingsconcept, interieurontwerp, projectmanagement, opstellen directiebegroting voor business case. 

 

De feiten:

15.000 m2 VVO

Aantal fte: 555

Aantal medewerkers: 580

In nieuwe concept: flexfactor 0.7 en 393 werkplekken

 

Start: mei 2013

Oplevering: juli 2013

WERK

 

 

 

 

 

We gebruiken ons hart en onze passie om elk project zo goed mogelijk te laten slagen, en we stoppen niet totdat we daar zijn.

 

De totale lijst van opdrachtgevers is groot. Veel staan er onder "Opsomming Referenties". Voor meer info of diepgang over opdracht en uitvoering, bel of mail gerust!