ABC

Amsterdam

Het ABC

Interieurconcept

 

Projectomschrijving:

Voor het ABC is een werkomgevingconcept opgesteld uitgaande van de cultuur en de doelgroep van het ABC. Kinderen. Het ABC werkt al ruim 40 jaar aan het verhogen van de kwaliteit van onderwijs in Amsterdam en omstreken.

Een ambiteuze organisatie die de stap zette naar een aangepaste manier van werken en hierbij minder vierkante meters in het huidige kantoorpand ging benutten. 

In het ontwerpproces zijn medewerkers nauw betrokken om zo een passende nieuwe huisvesting te creëren.

Door middel van een aantal werksessies is er samen met de medewerkers op een creatieve manier gezocht naar een beeld.

Warmte, fris, trots, inspirerend, jeugdig en ‘het gevoel van thuis’ waren de uitkomsten van deze sessie en die elementen zijn vertaald naar de inrichting en gebruikt beeldmateriaal.

 

Het nieuwe huis van Het ABC is met recht een ‘thuis’ geworden. In grote gebaren, zoals wandvullende visuals en huiskamers tot en met de custom-made Oud Hollandse tegeltjes; ademt de werkomgeving het verhaal van de organisatie.

 

Rol:

Vanuit een eerdere werkkring newDirections zijn rollen vervuld op het gebied van Conceptdenken, Interieurontwerp en procesbegeleiding.

 

Feiten: 

 1.100 m²

 

Start: september 2013

Einde: februari 2014

WERK

 

 

 

 

 

We gebruiken ons hart en onze passie om elk project zo goed mogelijk te laten slagen, en we stoppen niet totdat we daar zijn.

 

De totale lijst van opdrachtgevers is groot. Veel staan er onder "Opsomming Referenties". Voor meer info of diepgang over opdracht en uitvoering, bel of mail gerust!