Wie is er verantwoordelijk?

18 augustus 2010

Kijk bijvoorbeeld naar de treurige afloop van de festiviteiten in Hoek van Holland, "Dodenherdening" op de Dam, de haperingen in de line up van het Haagsche Parkpop festival en natuurlijk het recente verloop van de Love Parade in Duisburg, Duitsland.

 

Waar het na een helaas treurige verloop van welke evenement dan ook, altijd om draait, is de schuldvraag.  Wie was, waarvoor, verantwoordelijk? Is het de organisatie, de lokale overheid (gemeente), de handhaving (politie, brandweer) of anders.

 

Dit zet je wel aan het denken....

Waar ging het mis? Wie heeft de o zo belangrijke handtekening gezet om de vergunning te verlenen en de verantwoordelijkheid voor een goed verloop van het evenement op zich te nemen. Of in een vergelijkbaar opzicht: voor de ingebruikname van een (kantoor) gebouw. In dit geval de zogenaamde gebruikersvergunning.

 

Bij de aanvraag van een gebruikersvergunning via gemeente en brandweer, wordt bijvoorbeeld ook gevraagd naar het aantal mensen dat er komt te werken. Hierbij verschilt het aantal verwachte (voor de vergunning aangevraagde aantal) en het daadwerkelijke aantal personen (op dat moment aanwezige werkende aantal), wel niet zoveel als bij de Love Parade (250.000 versus  1-1,6 miljoen mensen). Maar in principe komt dit op hetzelfde neer.

 

In de praktijk blijkt namelijk de huidige aantallen, jaren na het aanvragen van de gebruikersvergunning, geheel niet meer overeenkomen met de oorspronkelijke aanvraag. En erger nog, tussentijdse veiligheidsmaatregelen zijn hiervoor niet genomen.

 

En dan praten we hier alleen nog maar over de aantallen en niet eens over de geschiktheid van de lokatie (het kantoorgebouw), aanwezige nooduitgangen, bedrijfshulpverlening organisatie, calamiteiten plannen en eventuele noodzakelijke lijnen met de handhaving (politie, brandweer) etcetera.

 

Kunnen we deze vergelijking eigenlijk wel maken?

Misschien niet in zijn geheel omdat onder andere de duur van het 'evenement' en de 'ingebruikname van het kantoorgebouw' erg met elkaar verschilt. Maar het is wel goed om erbij stil te staan.

 

Zal er vooraf, om een verantwoordelijk persoon voor evenementen en de ingebruikname van kantoorpanden vast te stellen, eerst een groot besef moeten zijn binnen de organisatie, lokale overheden, handhaving, over de mogelijke gevolgen van ingebruikname of het evenement?

 

En als deze dan in zijn totaal zijn beschreven en uitgewerkt, kan er dan pas gezamenlijk worden bepaald wie de verantwoording op zich kan nemen?

Dit kan lopen van (facility) manager tot de directie, lokale ambtenaar tot de minister-(president). Wellicht zullen dan evenementen en ingebruikname van gebouwen een weloverwogen besluit worden met zo min mogelijk risico's waar iedereen mee kan leven.