Wat zijn je rechten met ontslag?

30 augustus 2010

De afgelopen jaren zijn voor veel werknemers niet heel geruststellend geweest. Elke paar weken is in de krant wel te lezen over grote ontslagen bij organisaties. Juist bij grote organisaties kunnen ontslagprocedures onoverzichtelijk zijn, waardoor sneller fouten gemaakt worden. Zo maakte ABN Amro begin augustus een fout door verkeerde medewerkers een ontslagbrief te sturen. De medewerkers die mochten blijven kregen een ontslagbrief, de medewerkers die ontslagen zouden worden kregen een brief dat ze mochten blijven. Als goedmaker kregen de medewerkers die eigenlijk ontslagen zouden worden ook een baan aangeboden (bron).

 

Niet elke organisatie gaat netjes om met mensen die ontslagen worden. Soms is dat ontslag heel afstandelijk en formeel. Nog te vaak gaan organisaties er ook vanuit dat mensen niet weten wat hun rechten zijn. Aan ontslag zijn ook regels verbonden. De werkgever moet de wet navolgen indien hij een medewerker wil ontslaan. Zo kan het voorkomen dat een ontslag wettelijk ongeldig is of de werkgever een schadeloosstelling moet bieden aan de werknemer.

 

Zorg dus dat je goed geïnformeerd bent en dat je weet wat je rechten zijn. Je kunt je aansluiten bij een werknemersvereniging, waardoor je veelal recht hebt op rechtsbijstand. Je kunt ook op internet veel vinden over ontslagrecht. Sinds kort is er een nieuwe website: www.ontslagspecialist.nl. Op deze website is informatie te vinden over de ontslagprocedure en jouw rechten als werknemer. Naast deze websites zijn er ook anderen, zoals www.wattedoenbijontslag.nl. Laat je bij ontslag dus goed informeren en vraag eventueel hulp bij een specialist.