Vrijheid op het werk?

08 september 2010

In de strijd om goede mensen te vinden en vervolgens te houden, lijkt de sky weleens de limit te zijn. Flexwerken, variabele arbeidsvoorwaarden, nieuw werken, thuiswerken. Alles kan en alles mag.

 

Bij mij rijst de vraag hoe ver die vrijheid gaat, of zou moeten gaan. En wie dan welke belangen bewaakt. En is er sprake van echte vrijheid of is het begrensd, omdat de werkgever logischerwijs ook belangen heeft.

 

Bij de vraag hoe ver het zou moeten gaan, ben ik van mening dat het de uitgelezen kans is om echt in gesprek te gaan met elkaar. Als je medewerkers gestimuleerd worden om te werken aan een optimale invulling van hun werk, ben ik ervan overtuigd dat dat het beste resultaat geeft.

 

Uiteraard heeft elke werkgever ook, terecht, belangen om zijn medewerkers te stimuleren om mee te werken aan het bedrijfsresultaat. De uitdaging is dus om samen op zoek te gaan naar synergie.

Daarnaast is het denk ik ook de verantwoordelijkheid van de werkgever om in de gaten te houden of iedereen wel met die geboden vrijheid om kan gaan. Vrijheid is immers niet hetzelfde als helemaal je eigen gang gaan of alleen doen wat goed voor jou is. Oftewel, hoe ver moeten 'we' gaan?

 

Persoonlijk denk ik dat het vooral van belang om samen te zoeken naar de gezamenlijke belangen. Wat wil de organisatie waar jij voor werkt bereiken? En hoe kunnen jullie als werknemers het beste presteren? En hoe kun je dat dan combineren?

Als je samen afspraken kunt maken, elkaar vertrouwt en respecteert, ook als je soms helemaal anders bent, dan werk je in elk geval samen aan een gemeenschappelijk doel. Voor zowel jullie bedrijf als voor het individu.

 

Biedt je als werkgever 'schijn'vrijheid, dan kom je waarschijnlijk bedrogen uit. Gemaakte vrijheid geeft ook een 'gemaakt' resultaat, dat niets te maken heeft met synergie. En wie wordt daar dan nog beter van?

 

Hester