Vertrouwen als succesfactor van een onderneming

01 oktober 2015

Vertrouwen is de verwachting dat het gedrag van anderen je niet zal schaden voor zover dat in hun vermogen ligt. Het bevordert betrokkenheid bij een team en de organisatiedoelen, het willen delen van ideeën en zienswijze. Van het ‘ik denken’ naar het ‘wij denken’. Vertrouwen lijkt een social, niet tastbare waarde, maar blijkt een keihard economisch meetbaar managementinstrument. En dus een belangrijk kritische succesfactor in deze nieuwe economie.  Maar hoe zorg je nu voor vertrouwen bij je medewerkers en vertrouwen van je klanten en/of opdrachtgevers?

 

‘Er is één ding gemeenschappelijk in alle individuen, relaties, teams, families, organisaties, naties, economieën en beschavingen op de hele wereld – één ding dat, indien weggenomen, de sterkste regeringen, de meest succesvolle bedrijven, de meest welvarende economieën, het meest invloedrijke leiderschap, de beste vriendschap, het sterkste karakter en de diepste liefde vernietigt. Het is de meest genegeerde en onderschatte kans van de huidige tijd: vertrouwen.’ (Stephen M.R. Covey)

 

Vertrouwen is geven en nemen 

Vertrouwen heeft alles te maken met reciprociteit. Mensen durven zich kwetsbaar op te stellen tegenover een ander die men vertrouwt, omdat vertrouwen wordt gebaseerd op positieve verwachtingen van de ander. Als mensen iets geven aan een ander, verwachten ze dit ook – vroeg of laat – terug te krijgen. Deze reciproque relatie, oftewel het ‘geven’ en het ‘nemen’ is een belangrijk gegeven binnen een organisatie. Mensen die eerlijk worden behandeld door anderen, ervaren een mate van verplichting om die behandeling te spiegelen richting die ander van wie ze dit ontvangen. Hierdoor wordt vertrouwen een belangrijke kritische succesfactor binnen  organisaties.

 

Zonder vertrouwen verlopen de processen vaak langzaam, is er nauwelijks samenwerking en duurt alles vaak (te) lang. In organisaties waar vertrouwen heerst hebben mensen vaak aan een half woord genoeg, wordt snelheid gemaakt en heerst een positieve energie. Het plezier en het rendement wordt daardoor veel groter. Er is dus een duidelijke link tussen vertrouwen, snelheid en kosten. Covey geeft hiervan vele voorbeelden. Denk bijvoorbeeld aan grote fusies die tot stand zijn gekomen door middel van een handdruk van 2 directeuren die besloten elkaar te vertrouwen. Geen ellenlange juridische verhalen, maar een simpele handdruk. Een gemiddelde fusie neemt 9 maanden in beslag, deze duurde 29 maanden en was erg succesvol.

 

Aan de slag! 

Hoe kun je ervoor zorgen dat medewerkers en klanten zoveel mogelijk vertrouwen hebben in de organisatie en in het management van de organisatie zodat kosten verminderen en de snelheid van het werkproces verhoogd wordt? Dit kan middels een aantal vormen van vertrouwen:

 

  1. Vertrouwen in jezelf: Ben je geloofwaardig voor jezelf en voor anderen?
  2. Relatievertrouwen: Het principe van gedrag.
  3. Organisatievertrouwen: Het principe van het ‘in lijn brengen’ van alle gedragingen in een organisatie. Komen de dingen die je zegt overeen met hoe je ze doet?
  4. Marktvertrouwen: Het principe van reputatie en het vertrouwen vanuit de markt.
  5. Maatschappij vertrouwen: het principe van bijdrage aan de maatschappij.   

 

Bij al deze vormen van vertrouwen is de fysieke omgeving een belangrijke katalysator. Door een juiste uitstraling van de huisvesting, beleving en boodschap kan een tastbare context gecreëerd worden waarmee de medewerkers en klanten de gewenste beleving kunnen ervaren en meer vertrouwen krijgen of hebben in de organisatie. Is de bewegwijzering op de juiste manier aangebracht? Wordt de klant vriendelijk en deskundig geholpen? Is er duidelijkheid over de wachttijd? Wordt de medewerker geïnspireerd en gefaciliteerd om effectief (samen) te werken? Allemaal vragen waar middels een passende huisvesting antwoord op gegeven kan worden.

 

Tot slot

Heb jij vertrouwen in je organisatie en het management? Sta jij helemaal achter de organisatiedoelstellingen en voel jij je echt thuis op je werk? Zelfs als andere dat wellicht minder doen? Hoe voelt dat? Wat voor verschil heeft dit gemaakt in je leven? Belangrijk is om te realiseren dat je zelf verantwoordelijk ben voor het vertrouwen in anderen. Door in anderen binnen de organisatie te geloven, ze te helpen met uitdagingen en te zorgen dat je gezamenlijk tot een hoger doel kan komen, kom je als organisatie als geheel een stuk verder. Dus vertrouw!  

 

Benieuwd hoe je als directeur of medewerker in een organisatie het vertrouwen kunt bereiken door een juiste uitstraling van de huisvesting? Kijk eens op de site van newDirections.