Vergrijzing slaat bij steeds meer Nederlanders toe

01 juni 2010

Steeds meer organisaties in Nederland krijgen last van de vergrijzing. Vooral als gevolg van een gebrek aan beleid, prioriteit én actie komen bedrijven en overheidsinstellingen in de problemen en krijgen zij te maken met een scheve personeelsopbouw, afnemende productiviteit, verstarring van de organisatie en een gebrek aan doorstroom. Dit blijkt uit de Vergrijzingsmonitor 2010, een jaarlijkse peiling van KPMG, Kluwer en Randstad naar de effecten van de vergrijzing op de bedrijfsvoering van organisaties onder 2.000 managers in de publieke sector, de financiële dienstverlening, de industrie, de bouw en het transport. Van de onderzochte organisaties is 75% niet actief met vergrijzing bezig. Ruim 60% verwacht dat de vergrijzing in de komende jaren tot meer problemen gaat leiden.

 

Het onderzoek noemt twee kernproblemen als gevolg van de vergrijzing. Ten eerste blijven ouderen te lang op dezelfde plek zitten waardoor de organisatie star en inflexibel wordt. Ten tweede zorgt de verloop van ouderen uit de organisatie voor kennisverlies. Wat veel organisaties zich in dit verband niet realiseren is dat de werkomgeving een belangrijke rol speelt in beide gevolgen van vergrijzing. Mobiliteit van mensen en beweegbaarheid in de organisatie kan bevorderd worden door een juiste inrichting van de werkomgeving. Dit geldt vooral voor het laatste punt, de kennisdeling tussen ouderen en jongeren. Organisatie moeten zorgen dat deze twee groepen elkaar ontmoeten, waardoor ervaring uitgewisseld kan worden. De jongeren kunnen hun frivole ideeën delen met de ouderen, waardoor de ouderen geinspireerd kunnen worden om wat creatiever en minder star te werk te gaan.

 

In de werkomgeving kan het delen van ervaring en kennis bevorderd worden door ruimten in te richten welke uitdagen tot ontmoeten, door mensen zichtbaar te maken en door de beweging binnen het gebouw te richten op ontmoeting. Denk aan zichtlijnen vanuit gangpaden naar mensen toe en denk aan de pantry's en andere mogelijkheden tot informele ontmoeting.

 

Zo zijn er genoeg mogelijkheden om collega's elkaar te laten ontmoeten. Een oplossing is in ieder geval niet om mensen thuis te laten werken, zoals veel organisaties tegenwoordig aanbieden. Daarmee plaats je collega's juist uit elkaar en dat kan niet de bedoeling zijn.