Vergrijzing en de inrichting van de werkomgeving

03 maart 2011

Waar Nederland haar concurrentiekracht haalt uit haar kenniseconomie, doen bedrijven nog te weinig met de gevolgen naar aanleiding van de vergrijzing. Dit blijkt uit onderzoek dat Improvels deed bij 71 Nederlandse bedrijven in verschillende branches. Driekwart van de respondenten onderschrijft het belang van kennisdeling tussen medewerkers, maar een grote groep ondernemers geeft hier vervolgens dus geen invulling aan.

 

Bedrijven krijgen last van vergrijzing
Bijna een derde van het Nederlandse bedrijfsleven geeft aan dat het vergrijzingsprobleem nu al speelt binnen de onderneming, of dat daar dit jaar sprake van zal zijn. 28% van de bedrijven geeft aan vergrijzing pas op middellange termijn gaat spelen, pas over vijf of tien jaar. Een bijna even groot percentage (34%) geeft aan dat zij verwachten dat vergrijzing niet gaat spelen binnen hun bedrijf, aldus Otto Workforce.

 

Nu actie ondernemen
Bedrijven die een vergrijzend personeelsbestand hebben en afhankelijk zijn van kennisdeling en innovatie moeten zorgen dat ze nu al actie ondernemen. Dat kan op meerdere manieren. Zorg er vooral voor dat ouderen hun ervaring en kennis over kunnen geven aan jongeren. Dit kan bijvoorbeeld door een buddy-systeem waardoor ouderen en jongeren op regelmatige basis met elkaar samen werken. De inrichting van het kantoor is een andere facilitator in het contact tussen ouderen en jongeren. Zorg voor zichtbaarheid en plaatsen waar zowel ouderen als jongeren het fijn vinden om samen te komen. Zorg er vervolgens voor dat ze met elkaar in gesprek kunnen raken en zo kennis en ervaring kunnen delen.

 

De vergrijzing is een feit. In een kenniseconomie als Nederland kan geen organisatie het zich veroorloven geen actie te ondernemen. Kijk naar je eigen organisatie en de mate van vergrijzing en zorg dat je actie onderneemt om te voorkomen dat al die kennis en ervaring straks de organisatie uitstroomt.