Vereenzamen werknemers door digitale samenwerking?

27 april 2010

Ongeveer 30% van de Nederlanders voelt zich wel eens eenzaam. Wanneer we aan eenzame mensen denken, zien we meestal oudere mensen voor ons achter de geraniums in het verzorgingshuis. Feit is echter dat eenzame mensen zich in elke leeftijdsgroep bevinden. Ook onder jongeren zijn er eenzame mensen en ook in de leeftijdsgroep van 30-50 zijn er eenzame mensen.

 

Geluk in het werk is voor veel mensen dat ze samen kunnen werken met collega's. Steeds meer mensen gaan digitaal (samen)werken. Vanuit huis of vanaf een andere locatie. In hoeverre zouden deze nieuwe werkvormen in organisaties een aanleiding kunnen zijn tot een nieuw soort eenzaamheid: de eenzaamheid van de werknemer in een organisatie? Waar vroeger mensen op een natuurlijke manier opgenomen werden in de wereld van naaste collega's, moeten werknemers nu meer moeite doen om elkaar te leren kennen. Hoe werkt dat voor de werknemer die niet zo snel contact maakt?

 

Het kantoor wordt tegenwoordig vaak een ontmoetingsplek genoemd. Maar hoe ontmoet je met mensen die je eigenlijk nog niet kent? Hoe ziet een inwerkmaand er uit voor een nieuwe medewerker? Mensen zijn vrij om te gaan en staan waar ze willen, dus echt leren kennen kun je elkaar niet. Alleen mensen die echt samenwerken leren elkaar kennen, maar zien elkaar veelal ook slechts 'gepland'. Je ontmoet misschien meer mensen, maar leer je elkaar ook echt kennen? Werk is ook een sociaal instituut, waar mensen met elkaar over alledaagse dingen praten of problemen van thuis voorleggen of nieuwe vrienden maken. Het sociale 'gevolg' van werken hebben we tot nu toe altijd gekend. Dreigt dit verloren te gaan door digitale samenwerking?

 

De verandering die we doorvoeren met werken is van invloed op het sociale leven. Waar mensen hun sociale contacten die ze vroeger misschien misten in hun persoonlijke leven konden aanvullen op het werk, doet die mogelijkheid zich in de toekomst minder voor. Met de opkomst van nieuwe werkvormen (en we moeten nog maar zien hoe ver dat over 10 jaar nog gaat), moet de werkgever dus nog meer zorg voor zijn werknemer op zich nemen.  Maarja, gaat dat wel 'op afstand'..?

 

Denk bij de invoering en het ontwerp van een werkomgevingsconcept goed na over wat je wil bereiken met een nieuwe werkvorm en breng goed de mogelijk negatieve kanten in kaart. Denk vervolgens na hoe je omgaat met die negatieve kanten en stel vaste contactmomenten met elkaar vast. Verlies de werknemer niet uit het oog en neem niet één soort werknemer als uitgangspunt, maar kijk naar de soorten werknemers die je als werkgever in dienst hebt en pas daar het werkconcept op aan.

 

(bron eenzaamheid mensen via kennislink.nl)