Verbeter jouw team door samenwerking

16 juli 2013

Er wordt niet voor niets gezegd: TEAM = Together Everyone Achieves More. De mens staat centraal in dit proces. Leer ‘de mens’ achter je collega’s kennen: wat houdt ze bezig, wat zijn hun hobby’s, waar zijn ze trots op? Je kunt je collega's leren kennen door een informeel praatje bij de koffieautomaat, de vrijdagmiddagborrel of door regelmatig gezamenlijk te lunchen. Daarnaast kunnen er teamuitjes georganiseerd worden, om zo het teamverband te versterken en elkaar op een andere manier dan op de werkvloer te leren kennen.

 

Kenmerken van een goede teamspeler

Kijkend naar een goed functionerend team zijn er een aantal kenmerken te noemen die een goede teamspeler onderscheidt van een minder goede teamspeler. Een goede teamspeler is iemand die:

  • zich inzet om samen met anderen de gezamenlijke doelen te bereiken, ook wanneer die er niet altijd een persoonlijke belang bij heeft;
  • collega’s helpt om hun doelen te bereiken door gevraagd en ongevraagd advies te geven en hulp te bieden (filmpje);
  • de kennis en ervaring van anderen op juiste waarde schat en inschakelt waar nodig;
  • eigen kennis en ervaring deelt met anderen;
  • anderen motiveert en stimuleert om nieuwe ideeën aan te dragen en zelf ook meedenkt en suggesties voor verbeteringen aandraagt;
  • anderen voorziet van positieve feedback;
  • zorgt voor een positief teamgevoel en actie onderneemt bij problemen binnen het team.

(via)

 

Dit soort kenmerken zijn goed om in de gaten te houden binnen een team, zodat je kunt bijsturen en intervenieren waar nodig. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat er veel dezelfde soort mensen in een team zitten die elkaar niet aanvullen. Je kunt mensen dan verplaatsen naar een ander team, om zo te zorgen dat de teamleden elkaar beter aanvullen.

 

Vertrouwen moet groeien

Wat belangrijk is in het proces naar de totstandkoming van een goed team is vertrouwen. Heb vertrouwen in je collega’s en zorg ervoor dat je collega’s jou kunnen vertrouwen. Zorg dat je gemaakte afspraken op tijd nakomt. Door dit consequent te doen weten jouw collega’s dat ze van je op aan kunnen. Vertrouwen geven aan je collega’s is in het begin wellicht lastig. Je moet namelijk uitgaan van het beste van de ander. Maar hoe doe je dat als je je collega (nog) niet kent? Het vertrouwen zal dus (wederzijds) moeten groeien. Door elkaar beter te leren kennen zal het makkelijker worden om vertrouwen te geven (conflictsituaties uitgezonderd).

 

Blijven praten en communiceren 

Blijf vooral ook in gesprek met je collega’s. Door regelmatig contact met elkaar te hebben wordt het makkelijker om van elkaars activiteiten op de hoogte te blijven en van elkaar te leren. Belangrijk bij goede communicatie is dat je niet alleen informatie geeft aan  anderen, maar dat je ook informatie haalt! Dit doe je door de juiste vragen te stellen. Zorg daarnaast dat je heldere afspraken maakt (maak ze SMART!). Hierdoor voorkom je ruis en vergroot je het onderlinge vertrouwen.