Veel jongeren mijden de arbeidsmarkt

15 maart 2010

Langer blijven studeren is het motto, nu de kansen op een droombaan door de recessie kleiner zijn geworden. Hierdoor neemt de werkloosheid in Nederland minder snel toe dan op grond van de diepte van de recessie verwacht kon worden. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek over de werkeloosheid.

 

In de periode van juli tot en met september is de participatiegraad van jongeren op de arbeidsmarkt gedaald tot 43,9% van alle jongeren van 15 tot en met 24 jaar. Een jaar eerder was dat nog 45,4%. Het verschil betekent dat 30.000 jongeren minder werken of proberen om werk te vinden.

 

Op zich is het geen verkeerde ontwikkeling dat jongeren er voor kiezen om langer onderwijs te volgen, zolang ze die studieperiode maar nuttig besteden en hun kennis uitbreiden en verbreden. Ze zullen er nu sneller voor kiezen om nog een vervolgopleiding te volgen in plaats van te starten met werken. Dat zal zeker een positief effect hebben op de kwaliteit van de afgestudeerde jongeren die straks alsnog de arbeidsmarkt zullen benaderen.