Vakantie werpt ander licht op loopbaan

15 september 2010

Deze zomer heeft Arbo Unie het jaarlijks Arbo Unie vakantie-onderzoek uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is het meten van het effect van de zomervakantie op de loopbaantevredenheid van medewerkers en hun betrokkenheid bij de organisatie. De resultaten van het onderzoek zijn verrassend; vrijwel zonder uitzondering is na de vakantieperiode sprake van een lagere loopbaantevredenheid en afgenomen betrokkenheid.

 

De harde cijfers
Na de zomervakantie is de betrokkenheid van medewerkers bij het bedrijf lager is en meer mensen oriënteren zich op een andere baan buiten de eigen organisatie. Zo daalt de waardering van de aantrekkelijkheid van de huidige organisatie tijdens de vakantieperiode van een magere 6,1 naar een 5,8. De betrokkenheid van medewerkers zonder leidinggevende taken is na de vakantie fors lager dan bij de leidinggevenden. De grootste daling van zowel loopbaantevredenheid en betrokkenheid zien we in de leeftijdscategorie 50-65 jaar.

 

Wat moet je doen om een negatieve teneur te voorkomen?
De arbeidsmarkt is in sommige branches nu al krap en dat wordt de komende jaren door de vergrijzing alleen maar sterker. Wil je als werkgever de gemotiveerde, goed presterende medewerkers binnenhalen en -houden, dan is aantrekkelijk werkgeverschap een vereiste. De inrichting van de werkomgeving speelt bij aantrekkelijk werkgeverschap een rol. Zorg dat de vrolijkheid die de werknemer meeneemt van vakantie niet teniet gedaan wordt door een saaie werkomgeving. Zorg ook daar voor verrassing en een leuke omgeving, zodat de werknemer zich weer thuis voelt komen.

 

(bron nieuwsbericht)