Unilever beste bedrijf voor leiders

27 januari 2011

Hay Group maakte woensdag de resultaten bekend van het jaarlijkse onderzoek European Best Companies for Leaders onder ruim 1800 organisaties. Uit het onderzoek blijkt onder meer dat de top-10 van bedrijven die uitblinkt op het gebied van leiderschapsontwikkeling in toenemende mate gericht is op samenwerking en veel aandacht heeft voor diversiteit. Deze top-10 laat tevens meer dan gemiddelde financiële prestaties zien.

Europa's Top-10 van beste bedrijven voor leiders 2010:

  1. Unilever
  2. Banco Santander
  3. Telefonica
  4. Deutsche Bank
  5. HSBC Holdings
  6. Repsol YPF
  7. Volkswagen
  8. L'Oréal
  9. Danone
  10. Vodafone


De stijl verandert
"We zien dat de stijl van leidinggeven inmiddels daadwerkelijk verandert bij multinationals. Al sinds een aantal jaar levert de directieve leiderschapsstijl aan terrein in en gaat het in toenemende mate om de dialoog, overleg en tweerichtingscommunicatie, om vervolgens gezamenlijk gestelde doelen te bereiken. Ons onderzoek laat dit jaar zien dat steeds meer multinationals deze benadering niet alleen omarmen maar ook daadwerkelijk toepassen," aldus Erin Lap, Director Leadership & Talent bij Hay Group Nederland. Uit het onderzoek blijkt dat 95% van de leiders uit de top-10 werknemers betrekt bij het signaleren van nieuwe kansen versus 79% bij de gehele onderzoeksgroep.


Diversiteit wint terrein
De bedrijven uit de Europese top-10 voor leiders waarderen diversiteit binnen het personeelsbestand steeds meer en sturen hier actief op. 85% van de respondenten in de top-10 geeft aan dat zijn organisatie beschikt over een specifiek leiderschapsprogramma dat gericht is op het managen van die diversiteit. Bij de totale onderzoeksgroep ligt dat percentage lager, namelijk beneden de 70%. Leiders uit de top-10 organisaties gaan dan ook vaker (bijna twee keer zo vaak) een periode naar het buitenland zodat zij vervolgens beter in staat zijn om culturele verschillen aan den lijve te ondervinden (72 procent vergeleken met 37 procent).

Lap: "Uit ons onderzoek blijkt dat de top-10 beste bedrijven op het gebied van leiderschap voorlopen op andere organisaties. Er zijn voor de overige organisaties mooie lessen uit te halen. Zo vraagt de top-10 bedrijven zijn leiders bijvoorbeeld aanmerkelijk vaker om ervaring op te doen in verschillende onderdelen van de organisatie en diverse culturen. Ook is er bij de top-10 veel meer aandacht voor opvolgingsvraagstukken: er wordt significant vaker een pool van opvolgers bijgehouden voor belangrijke functies."


Ontwikkelen van leiderschap
Ontwikkelen van leiderschap wordt door de 10 beste bedrijven gezien als cruciaal. 82% van bedrijven in de top-10 geeft leiders op alle niveaus de mogelijkheid om hun vaardigheden te ontwikkelen en om deze toe te passen. "Bedrijven maken steeds minder gebruik van hiërarchische organisatiestructuren, waardoor ook de besluitvorming steeds autonomer wordt. Dat vraagt om meer aandacht voor persoonlijke groei op alle niveaus," aldus Lap.


Thuiswerken

Om goed personeel te werven en behouden, hebben de bedrijven uit de top-10 ook steeds meer aandacht voor arbeidsvoorwaarden die inspelen op veranderende normen. Zo heeft 63% van de bedrijven een instapprogramma voor diegenen die er even uit zijn geweest, en hiermee gemakkelijk terug kunnen keren op de werkvloer. Bij de totale onderzochte groep biedt slechts 32% een dergelijk programma aan. Ook wordt thuiswerken substantieel meer en beter gefaciliteerd bij de bedrijven uit de top-10.

 

(bron: www.haygroup.nl)