Thuiswerken is hip!

03 juni 2010

Deze week verscheen op newnews.nl een artikel over vergrijzing. Daarin gaven we aan dat als je de negatieve gevolgen van vergrijzing wil beperken, je niet elke medewerker buiten kantoor moet plaatsen met mogelijkheden voor thuis- en telewerken. Thuiswerken is een term die we binnen de media steeds vaker tegenkomen en nu ook binnen de politieke partijen.

 

Groenlinks heeft dinsdag een initiatiefwetsvoorstel ingediend waarmee ze wettelijk wil bepalen dat medewerkers een mogelijkheid hebben om flexibel te werken. Het initiatief moet volgens Groenlinks bij de medewerker liggen en niet bij de werkgever. GroenLinks zegt een modernisering te willen van de arbeidsmarkt, waarbij de balans tussen werk, scholing, zorg en vrije tijd het uitgangspunt zijn.

 

Demissionair minister André Rouvoet voor Jeugd en Gezin zei onlangs dat ambtenaren wel meer thuis kunnen gaan werken om zo twee vliegen in één klap te slaan. De ambtenaar kan werk en privé beter combineren en de overheid kan besparen op huisvestingskosten. Zo wordt het argument 'combineren werk en privé' steeds vaker gebruikt als onderbouwing besparingen in huisvestingskosten.

 

Hoewel de techniek mogelijkheden biedt en het voor de medewerkers sterk tot de verbeelding spreekt, kan thuiswerken negatieve gevolgen hebben voor de organisatie en voor de medewerker. Voor de organisatie kan het leiden tot een verlies van innovatievermogen. Medewerkers zien elkaar immers minder vaak en delen minder impliciete kennis (zoals ervaring). Daarnaast kan de medewerker zich in mindere mate zien als deel van de organisatie, de identificatie met de organisatie wordt minder. Een ongewenst gevolg kan zijn dat de medewerker minder helpend gedrag vertoont naar de collega en zich minder inzet voor de organisatie. Voor de medewerker zelf kan thuiswerken leiden tot conflicterende identiteiten; wanneer is een medewerker vader, huisman of medewerker? Het klinkt zo makkelijk, maar in de praktijk leiden verschillende identiteiten op  één plek vaak tot stress.

 

Natuurlijk zijn er ook positieve gevolgen, want de medewerker is vrijer in zijn eigen tijdsindeling en kan zo zelf bepalen of deze bijvoorbeeld voor of na de file naar kantoor vertrekt. Maar juist over de mogelijk negatieve gevolgen wordt niet gesproken. Voor de organisatie én voor de medewerker zijn juist deze ook van belang. Denk ook over die mogelijk negatieve gevolgen na en bespreek met elkaar hoe je waakt voor die gevolgen. De (inrichting van de) werkomgeving speelt ook daar een belangrijke rol. Zorg ervoor dat die omgeving uitdaagt tot ontmoeting en uitdaagt tot kennisdeling. Maak vervolgens ook afspraken over hoe vaak iemand wel aanwezig dient te zijn. Alleen op die manier kun je de afbraak van sociale processen in organisaties door thuiswerken tegengaan.