Starter verkiest identiteit boven zekerheid

07 juni 2010

Uit een poll onder 350 starters en young professionals door careerwise.nl blijkt dat baanzekerheid ondanks de crisis één van de minst belangrijke drijfveren van hoogopgeleide jongeren op de arbeidsmarkt is. In het onderzoek is gekeken naar veertien redenen waarom jongeren tussen de 20 en 30 voor een baan of werkgever kiezen. De lijst wordt aangevoerd door 'creativiteit': 62% kiest voor een omgeving waar ze nieuwe ideeën en concepten kunnen ontwikkelen. 60% kiest voor ontwikkelingsmogelijkheden en 58% voor werkgevers die veel vrijheid bieden. Opvallend is dat de drijfveer 'zingeving' vooral bij starters zonder werkervaring hoog scoort, terwijl salaris bij deze groep als onbelangrijk wordt ervaren.

 

Indien je als organisatie jongeren aan wil trekken die enthousiast zijn en hun ambities waar willen maken, moet je dus zorgen dat je identiteit uitstraalt. Een manier om identiteit uit te stralen is via de werkomgeving. Identiteit en werkomgeving kun je koppelen door in die werkomgeving uitingen op te nemen die iets zeggen over wie de organisatie is. Wees trots op behaalde resultaten, laat de mensen zien, laat de toekomst zien, laat medewerkers en externen in die werkomgeving voelen waar ze werken. Sluit zo aan bij de wensen van hoogopgeleide jongeren en zorg dat ze bewust voor jouw organisatie kiezen.

 

(nieuws via careerwise.nl)