Samenwerking kun je trainen

09 april 2010

Onlangs promoveerde Chantal Savelsbergh (universitair docent op het gebied van HRD bij de faculteit Managementwetenschappen van de Open Universiteit) op de Universiteit van Tilburg. Haar onderzoek richtte zich op Teamleren en de relatie met teamprestatie. Uit haar onderzoek blijkt dat teamleergedrag sterk bijdraagt aan team- en individuele prestaties. Savelsbergh onderzocht teamgedrag dat gericht is op het leren van het teamsamenspel en concludeert dat dit gedrag in teams te trainen is.

 

Een leider kan dit gedrag in een team stimuleren door persoonsgericht leiderschap, zoals zelf het goede voorbeeld geven, zijn teamleden te betrekken bij besluiten en hen te coachen. Stress is een beperkende factor in teamleergedrag. Juist onder stress vertonen teamleden minder leergedrag, juist terwijl dit dan belangrijk is. Hier ligt de taak van de teamleider om juist op die momenten te zorgen voor gezamenlijk leren.

 

Teams worden vaak samengesteld op basis van expertises. Elk team staat voor een apart vraagstuk, welke verschillende kennisdisciplines vraagt. Vaak zie je in dit soort teams een hoge mate van individuele prestatie terugkomen. Juist die individuele prestatie beperkt de mogelijkheden van het team. Samen kun je veel meer dan ieder voor zich. Met de aanbevelingen die Savelsbergh doet kunnen teamleiders gericht sturen op 'samengedrag' en zo bijdragen aan de prestatie van hun team.

 

(bron)