Relatie tussen leidinggevende en werknemer moet verbeteren

20 november 2012

Zo blijkt uit de Tower Watson Global Workforce Study 2012 (pdf). Maar liefst 32.000 mensen hebben deelgenomen aan deze studie, waarvan 1001 Nederlanders. Hierdoor is in beeld gebracht waarom mensen in dienst blijven bij een werkgever, welke aspecten van het werk aantrekkelijk zijn, hoe mensen nadenken over hun pensioen, salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden. De studie vormt een belangrijke benchmark, die organisaties helpt bij wat werknemers belangrijk vinden, het vergroten van de betrokkenheid en het verbeteren van de prestaties. Onderstaand zijn een aantal van de belangrijke resultaten opgenomen uit de wereldwijde studie. De resultaten hebben dus niet perse betrekking op Nederland, maar zijn internationaal toepasbaar.

 

Stress en onzekerheid
Stress en onzekerheid over de toekomst zijn normaal geworden onder medewerkers. Bij 4 van de 10 respondenten (38%) in dit onderzoek worden geplaagd door buitengewone druk op het werk. 45% maakt zich vaak zorgen over hun financiële staat en 56% geeft aan dat het zorgen voor een veilig pensioen veel meer een rol speelt dan een paar jaar geleden. Deze stress en onzekerheid zien we terug bij studies die uitgevoerd zijn in de kader van de Week van Het Nieuwe Werken die vorige week plaatsvond.

 

Mensen zoeken veiligheid
Ongeveer 4 van de 10 respondenten zouden een kleinere groei van hun salaris of bonus accepteren als ze daarmee de zekerheid zouden krijgen dat hun pensioen veilig is. Meer dan de helft van de respondenten willen bij hun huidige werkgever blijven totdat ze met pensioen gaan. Echter, 41% geeft ook aan dat ze eigenlijk van baan zouden moeten veranderen als ze verder willen in hun carrière.  Salaris en baanzekerheid zijn onderdelen die de lijst aanvoeren van wat mensen zoeken in een baan. Deze onderdelen worden in de lijst gevolgd door mogelijkheden om nieuwe vaardigheden aan te leren en het bouwen van een carrière.

 

Aantrekken en behouden van medewerkers
Het behouden van medewerkers heeft vooral te maken met de algemene ervaring van het werken. Bepaalde elementen, zoals salaris, zijn van invloed op het aantrekken van mensen. Echter, het behouden van mensen heeft vooral te maken met de kwaliteit van de relatie russen de medewerker en de leidinggevende. Het betreft daar voornamelijk de factor vertrouwen en het vermogen om stress op het werk te managen. Juist hier zijn nog punten te halen. Er zijn weinig gevoelens van interesse en support van bovenaf. Minder dan de helft van de respondenten geeft aan dat de leidinggevende een oprecht interesse heeft in de medewerkers. Zelfs geeft minder dan de helft aan dat ze denken dat hun leidinggevende genoeg tijd heeft om de menselijke aspecten van het werk te managen. Ze zijn te druk met andere zaken.

 

Een nieuwe vorm van betrokken zijn
Samenvattend concludeert het onderzoek dat er twee belangrijke punten zijn. Ten eerste dat leidinggeven zoals het altijd werd geformuleerd niet voldoende is om de werknemers voldoende steun te geven in de hedendaagse drukke werkomgeving. Er wordt in deze tijd meer verwacht van de leidinggevende dan vroeger. Ten tweede zijn er twee punten waaraan gewerkt moet worden ten opzichte van het traditionele model van ondersteunen. Namelijk (a) dat mensen effectieve tools geboden moet worden om het werk goed uit te kunnen voeren en (b) door een omgeving te creëren die voldoende energiek is om in te werken doordat het een fysiek, emotioneel en sociaal welzijn bevordert. 

 

Een gezamenlijke inspanning
Het creëren van zo’n omgeving moet een gezamenlijke inspanning zijn van leidinggevende en werknemer. Die omgeving ontstaat niet alleen maar door een selectie van bepaalde mensen. De gehele cultuur moet ernaar zijn.  Dit betekent dat de werknemer zijn eigen verantwoordelijkheden moet leren nemen.  Daarbij moet de werknemer leren aangeven wanneer het te druk of teveel is. Waar liggen je grenzen en wat kun je aan? Wanneer is je energielevel echt nabij het nulpunt en moet je even opladen? Het betekent ook  dat de leidinggevende zorg moet dragen voor zijn werknemer. Dit betekent oprechte interesse, mensen begeleiden en coachen. Maar het moet niet doorslaan in betutteling, anders leert een werknemer nooit voor zichzelf zorgen.

 

Een oprechte uitdaging voor werkgevers en werknemers in deze tijd. Wel een uitdaging die aangegaan moet worden om bij te blijven. Hier niet in meegaan leidt tot achteruitgang met alle gevolgen van dien.