Praten over stress goed tegen werkdruk

29 maart 2010

Het VUmc maakte in 2008 een afspraak met de Arbeidsinspectie en de Inspectie voor de gezondheidszorg om nader onderzoek te doen naar werkstress onder arts-assistenten. Aanleiding was een onderzoek door genoemde inspecties waarin naar voren kwam dat de arts-assistenten een hoge werkdruk ervaren. In het onderzoek van 2008 werd al inzichtelijk dat de werkdruk voornamelijk een gevolg was van contact met de leidinggevende. In 2009 is onder arts-assistenten van het VUmc een enquête uitgezet om inzicht te krijgen in de factoren die leiden tot werkstress. Veertig procent van de aangeschreven arts-assistenten heeft de enquête ingevuld. Aan deze reponse kun je zien dat het onderwerp leeft onder de doelgroep.

 

Op basis van de enquêteresultaten worden onder begeleiding van professionals gesprekken tussen opleider en arts-assistenten gevoerd. Deze gesprekken moeten leiden tot inzicht in te nemen interventies om de werkdruk te verlagen. Volgens Kersloot (HRM beleidsadviseur van het VUmc) is het doel grotendeels bereikt als 'we een cultuur kunnen ontwikkelen op de afdelingen, waarin het vanzelfsprekend is dat bij ervaren hoge werkstress uitwisseling van ervaringen en oplossingen mogelijk is.' (VUmc).

 

Het delen van ervaringen met collega's blijkt belangrijk te zijn. Door ervaringen te delen en samen te praten over werkdruk kun je van collega's leren. Belangrijk is het taboe om over werkdruk te praten weg te halen. In veel organisaties is er een cultuur waar praten over werkdruk als 'zeuren' wordt bestempeld. Terwijl juist door er over te praten een productievere situatie kan ontstaan. Deze situatie kan ook alleen ontstaan wanneer je vervolgens ook zelf invloed uit kan oefenen op jouw werksituatie. Bespreek dit met je leidinggevende en zorg dat je die ruimte krijgt. Anders kun je heel veel praten, maar als er niks veranderd hou je grotendeels dezelfde werkdruk als voorheen. Dus: denk aan je eigen gezondheid en praat over werk.

 

(bron: VUmc nieuws)