Powernappen op kantoor, de najaarstrend van 2011?

11 juli 2011

Een powernap is een soort hazenslaapje van 5 á 20 minuten. Uit diverse onderzoeken blijkt dat na het doen van een powernap de arbeidsproductiviteit stijgt,  de creativiteit groter wordt, het geheugen beter werkt, men meer energie krijgt en minder fouten maakt.

 

Slapen op kantoor
Uit een begin dit jaar gehouden werkomgevingsonderzoek over ‘slapen op kantoor’ onder 109 werknemers uit diverse branches blijkt dat aan eerdergenoemde effecten  een grote behoefte bestaat in Nederland. Van de  respondenten wil 26% efficiënter werken, 17% meer creativiteit, 17% meer ontspanning en 12% alerter en nauwkeuriger werken.  Dit zijn allen zaken die na het doen van  een minidutje zouden verbeteren.

 

Invloed van ‘gewoonte
In veel delen van de wereld komt het doen van een dutje overdag veel meer voor dan in Nederland. Interessant is dat uit het onderzoek blijkt dat  27% van de geënquêteerden wel eens een  powernap doet, maar dan voornamelijk thuis en in het weekend, niet op de werkplek dus! Veel mensen noemen de ‘cultuur’ als reden waarom er niet gepowernapt wordt op het werk. Maar wat vooral blijkt uit het onderzoek, is  dat er voor het doen van een powernap op het werk geen geschikte gelegenheid is.

 

Ideale omstandigheden
Uit het werkomgevingsonderzoek blijkt dat 48 % van de werknemers wil powernappen op het werk indien de ideale omstandigheden worden geboden. Vooral medewerkers die vermoeid zijn na het werk hebben behoefte aan een moment van rust. De ideale omstandigheden samen met de cultuurinvloeden binnen een organisatie kunnen het effect van een powernapinitiatief maken of breken. Alleen wanneer werknemers zich op hun gemak voelen en het idee hebben dat het geaccepteerd is zal powernappen echt effect hebben.

 

Meer informatie
Indien je meer wil weten over powernappen kun je contact opnemen via info@sadesign.nl met een van de onderzoekers: ir. S.A. Risseeuw, drs. M. Cortlever en H. Pennock Eur. Erg.