Pesten op het werk

23 april 2010

Mensen krijgen er vaak op jonge leeftijd al mee te maken. Pesten wordt meestal geassocieerd met scholen. Kinderen die andere kinderen pesten, voornamelijk omdat ze dat zelf heel leuk vinden of de gepeste net even iets anders is. Waar ook gepest wordt is de werkplek. Je zou het misschien niet zo snel verwachten, maar ook in die setting lijken mensen het leuk te vinden om het leven van een ander te verzieken. Dat klinkt misschien zwaar, maar zo is het. Pesten veroorzaakt chronisch ziekteverzuim, verloop en zelfs fysiek letsel. De gepeste kan letterlijk bezwijken onder de stress die het pesten veroorzaakt. Het pesten kost het bedrijfsleven naar schatting jaarlijks zo’n 2,3 miljard euro, als gevolg van het ziekteverzuim en mogelijk fysiek letsel.

 

Er zijn een aantal vormen van pesten te onderscheiden, namelijk:

 

  1. Practical jokes: zogenaamd leuke grapjes waar dezelfde collega constant slachtoffer is.
  2. Buitensluiten: een medewerker wordt door zijn collega stelselmatig en openlijk uitgesloten van zakelijke en sociale activiteiten tussen collega’s.
  3. Intimidatie & constante kritiek: het bekritiseren van of grapjes maken over steeds dezelfde collega, kleineren.
  4. Machtsmisbruik: het onevenredig onder druk zetten van een collega, strijken met de eer van een andere collega, kan zelfs leiden tot seksuele intimidatie.

 

De organisatie dient zich bewust te zijn van mogelijk pestgedrag op de werkvloer en hier gepast beleid voor op te stellen. Door pesten op de werkvloer bespreekbaar te maken, kan samen een oplossing gezocht worden. Het mag niet zo zijn dat mensen op hun werk gebukt gaan onder de tirannie van hun pesters. De werkplek moet een veilige omgeving zijn waar mensen optimaal tot uiting kunnen komen en normaal hun werk kunnen doen. Een organisatie kan zelfs een boete krijgen van de arbeidsinspectie als deze geen beleid heeft met betrekking tot agressie, geweld en seksuele intimidatie.

 

Onderstaand stappenplan kan daarbij helpen:

 

  1. Maak pesten bespreekbaar en zorg voor overeenstemming wat acceptabel is en wat niet.
  2. Zorg dat werknemers, management en bestuur achter het beleid staan. Straal een visie uit waarbij pesten als onaanvaardbaar wordt gezien.
  3. Luister vervolgens naar de reacties in de organisaties en stel verhelderende vragen.
  4. Praat persoonlijk in een vertrouwde omgeving met medewerkers om eventuele problemen helder te krijgen. Leg deze besprekingen ook vast op papier.
  5. Houdt het probleem van pesten bespreekbaar; laat het regelmatig terugkomen en zet het op de agenda.

 

Het mag duidelijk zijn dat wij iedereen een veilige en gezonde werkplek wensen. Mensen moeten op hun werkplek niet op hun hoede zijn vanwege pesters, maar in alle vrijheid gewoon normaal hun werk kunnen doen. Laten we daar allemaal voor zorgen en waken voor negatief gedrag!

 

(bron: careerbuilder.nl)