Oudere medewerkers vertrouwen op ervaring en scoren hoger op vitaliteit

18 juni 2010

Oudstanding, een uitzendbureau voor 'de ervaren generaties' (!) deed een onderzoek naar arbeidsvitaliteit onder ruim 2.000 werkenden en werkzoekenden. De uitkomst van het onderzoek geeft weer dat juist werknemers in de categorieën 45-plus, 55-plus en 65-plus overall beter scoren op vitaliteit dan de leeftijdscategorieën onder 45 jaar. Een opvallend onderzoeksresultaat, gezien veelal aangenomen wordt dat juist jongere mensen vitaler zijn dan oudere werknemers.

 

Beoordeling door vitaliteitcijfer

Oudstanding noemt vitaliteit een belangrijk criterium in de toekomstige beoordeling van medewerkers. Het geeft namelijk meerdere facetten van het persoonlijk functioneren weer (denk aan: energie, dynamiek, zingeving, richting, communicatie, competentie, flexibiliteit, leefstijl/welbevinden). Oudstanding noemt als verklaring voor het verschil tussen de leeftijdsgroepen dat bij meer ervaren werknemers de druk om te presteren lager is en deze groep beschikt over meer relativeringsvermogen en veel ervaring en kennis.

 

Kracht ligt in combinatie oud&jong

Daar ligt ook gelijk het gevaar. Waar oude medewerkers vertrouwen op wat ze al weten en die kennis ook inzetten, komen jongere medewerkers vaker met nieuwe ideeën. De uitdaging voor organisaties is om beide te combineren. Waar oudere medewerkers misschien vitaler zouden zijn, is ook zeker de input van jongere medewerkers nodig. Als we vertrouwen op de ervaring van oude medewerkers blijft alles hoe het is.

 

Hoe werkt het bij jou op kantoor? Wie zijn de meest vitale mensen en hoe werken ouderen en jongeren samen?