Organiseer je leven op een leuke manier

01 oktober 2010

Raar eigenlijk dat we het allemaal zo druk hebben. Met al de innovatie van de laatste jaren werken nog steeds veel mensen meer dan 40 uur per week. Als je al de hulpmiddelen bekijkt die we gebruiken zou het werk eigenlijk alleen maar makkelijker en sneller moeten kunnen. Als je echter om je heen kijkt zie je dat we het elkaar alleen maar moeilijker maken. Al die communicatiemiddelen moet je wel mee om leren gaan.


Werkuren
Het is niet per definitie zo dat landen die meer uren per dag werken ook productievere landen zijn, volgens een studie van ADP. Nog steeds zijn er ook veel verschillen tussen landen als het gaat om het aantal uur dat gewerkt wordt. Franse CEO's werken bijvoorbeeld significant meer uren dan hun Europese collega's. Ook is er binnen Europa nog steeds veel verschil in de wijze waarop gezinnen kijken naar de traditionele verdeling van kostwinnaar. In het noorden van Europa antwoorden man en vrouw dat beide partners kostwinnaar zijn (veelal beiden een parttime baan). In het zuiden van Europa is nog steeds de man kostwinnaar en de vrouw blijft thuis. Ook hier is flexibel werk en parttime werk niet gangbaar.


Leuk organiseren

Teveel mensen maken te weinig tijd om hun tijd te organiseren. Juist door op een leuke manier naar je beschikbare tijd te kijken en de taken die je in die tijd moet doen, maak je misschien sneller tijd vrij voor je taken. Je kunt dit bijvoorbeeld 1 keer per week samen met een collega doen, waarbij je elkaar helpt. Je kunt ook een leuk boekje aanschaffen. (zie de plaatjes!)
Maak organiseren voor jezelf vooral leuk, anders maak je er misschien geen tijd voor vrij, met al de gevolgen van dien.