Onderzoek ‘Wat vinden kinderen ervan?’: Ze zijn liever thuis dan op de BSO

13 november 2012

Tijdens deze Week van Het Nieuwe Werken kijken we vanuit newnews.nl naar de onderzoeken die uitgevoerd worden en op welke wijze de resultaten vertaald zijn in de media. Gisteren behandelden we het onderzoek ‘Tem de Tijd’. Vandaag bekijken en becommentariëren we het onderzoek ‘Wat vinden kinderen ervan’. In dit onderzoek is kinderen gevraagd wat zij vinden van de buitenschoolse opvang, hoe zij aankijken tegen (thuis)werkende ouders, wat zij thuis en op de buitenschoolse opvang het liefst doen en hoe zij de stressmomenten van het gezin ervaren.

 

Het onderzoek is uitgevoerd door TNS Nipo in opdracht van Kinderopvang Nederland (hoofdpartner week van HNW) en Stichting Natuur & Milieu. De resultaten die genoemd worden in het nieuwsbericht op de site van Het Nieuwe Werken Doe Je Zelf zijn door ons bekeken en becommentarieerd. In dit geval mede op basis van het onderzoeksrapport (pdf) dat ook op de site van HNWDJZ staat.

 

Wij bekijken en becommentariëren dit onderzoek om mensen een realistisch beeld van de resultaten te geven. Ten goede van ‘mens en werk’ en om eenzijdige berichtgeving in de media tegen te gaan.

 

De onderzoeksmethode

Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de volgende methoden:

  1. Op basis van een kwantitatieve verkenning  met netto steekproefgrootte (hiermee wordt in dit onderzoek de netto respons bedoeld) n=804 in de leeftijd van 5 t/m 12 jaar. In dit onderzoek gaat ieder kind minimaal 1 dag per week naar de BSO.
  2. Op basis van een kwalitatieve verkenning door middel van een groepsgesprek van circa 1 uur met 5 kinderen van BSO De Zeeburgt te Amsterdam.

 

Wat je niet las in de media, maar wel in het onderzoeksrapport

De resultaten die genoemd worden op de website van Het Nieuwe Werken Doe Je Zelf komen overeen met de resultaten die genoemd worden in het onderzoeksrapport. Wel zijn er een aantal resultaten die (belangrijk zijn) en niet genoemd worden in de media, maar wel in het onderzoeksrapport, deze zijn de volgende:

 

  • Negen op de tien kinderen (91%) gaat (wanneer ze mogen kiezen tussen naar huis gaan en de buitenschoolse opvang) het liefst naar huis wanneer ze uit school komen.
  • Kinderen in de leeftijd van 9-12 jaar gaan significant minder graag naar de BSO (96% gaat liever naar huis) dan kinderen van 5-8 jaar. De oudere leeftijdsgroep vindt de BSO ook minder leuk, slechts 52% in deze groep antwoordt dat ze de BSO leuk/heel leuk vinden. 48% antwoordt neutraal/stom/heel stom.
  • Een-derde van de kinderen die alleen moeten spelen als hun ouders thuiswerken, vindt dat (heel) erg.
  • Twee-derde (66%) van de kinderen is het oneens met de stelling: ‘Ik doe veel meer leuke dingen op de buitenschoolse opvang dan thuis .’
  • Bijna twee-derde (63%) van de kinderen is het oneens met de stelling: ‘Als ik thuis ben verveel ik me wel eens, maar op de buitenschoolse opvang nooit .’
  • Oudere kinderen vinden meer dingen stom op de BSO dan jongere kinderen.

 

Hieruit kun je onder meer afleiden dat oudere kinderen het veel minder naar hun zin hebben op de BSO dan jongere kinderen. Kinderen gaan verder het liefst naar huis na school, maar vinden het vervolgens niet leuk als hun ouders thuiswerken. Daarentegen geeft ‘slechts’ een-derde van de kinderen met thuiswerkende ouders aan dat ze alleen moeten spelen als ze uit school komen en hun ouders thuiswerken.

 

De tip voor thuiswerkende ouders

Als tip wordt genoemd: ‘Wil je in alle rust thuiswerken en je kinderen een plezier doen, kies dan voor buitenschoolse opvang.’. Uit het onderzoek blijkt dat als je kinderen een plezier wilt doen, je ze naar huis laat komen na school en daar tijd neemt om met ze te spelen. Maar, als je deze tijd niet hebt, de kinderen stil moeten zijn en alleen moeten spelen; laat ze dan naar een BSO gaan. Uit het onderzoek blijkt dat ‘slechts’ 12% van de kinderen met thuiswerkende ouders het (heel) erg vindt als ze alleen moeten spelen en 6% van de kinderen met thuiswerkende ouders het (heel) erg vindt dat ze niks tegen mogen zeggen tegen hun thuiswerkende ouders. Voor deze ouders is er dus werk aan de winkel.

 

Conclusie

Vanuit ons doel om onderzoek te bekijken en realistisch weer te geven kunnen we concluderen dat de resultaten die zijn weergegeven juist zijn, maar tegelijkertijd een aantal belangrijke resultaten achterwege zijn gelaten. Voor ouders met kinderen kunnen ook juist die resultaten belangrijk zijn. Zo blijkt dat ruim 9 op de 10 kinderen gewoon het liefst naar huis gaat na school en kinderen de activiteiten op de BSO niet zomaar beter waarderen dan thuis. Kinderen die alleen moeten spelen en niks mogen zeggen tegen hun thuiswerkende ouders zijn (waarschijnlijk) wel beter af op de BSO, omdat ze daar samen kunnen spelen met leiders en met andere kinderen. Dit geldt achter alleen maar voor een klein aantal. Voor de rest geldt dus; deel je tijd goed in en doe dingen niet half. Neem tijd voor je kind of tijd voor je werk. De kinderen hebben hun keuze al gemaakt.