Negatieve emoties delen op het werk is goed!

17 september 2010

Klep (VU Amsterdam) deed zowel veldonderzoek bij bestaande teams in organisaties als experimenteel onderzoek met nieuw geformeerde teams van studenten. Teamleden kregen bijvoorbeeld filmfragmenten te zien om positieve en negatieve gevoelens op te wekken en voerden vervolgens verschillende soorten taken uit. De resultaten van haar onderzoek tonen aan dat groepen beter presteren op een creatieve taak dan op een analytische taak wanneer ze positieve gevoelens interactief delen en beter presteren op een analytische taak dan op een creatieve taak wanneer ze negatieve gevoelens delen. Gedeeld negatief affect versterkt bovendien het saamhorigheidsgevoel in een groep en de mate waarin teamleden informatie met elkaar delen.

 

Negatief is positief

In tegenstelling tot wat je misschien zou verwachten, blijkt het delen van negatieve stemmingen binnen teams zo gek nog niet. Kleps bevindingen zijn van belang voor managers van organisaties die prestaties van hun werknemers willen vergroten. Managers kunnen het delen van emoties in teams stimuleren afhankelijk van welke taken deze teams uitvoeren.

 

Inrichting van de werkomgeving

Voor het delen van emoties is het van belang dat er een omgeving is die dit ondersteunt. Een omgeving waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en vrij kunnen spreken. Ook hier speelt de inrichting van de werkomgeving een belangrijke rol. Zorg ervoor dat mensen zichtbaar zijn en er ruimte is om afgezonderd met elkaar te praten. Zo kunnen medewerkers ervaringen en bepaalde emoties delen, waardoor ze dichter bij elkaar kunnen komen.

 

(bron nieuwsbericht promotie: VU Amsterdam)