Nederlanders bereid tot hulpvaardigheid

07 juli 2010

Uit onderzoek van TNS NIPO in samenwerking met Univé Verzekeringen blijkt dat Nederlanders hun medelandgenoten nog wel wat vaker kunnen helpen. Belangeloos helpen vinden we leuk en we doen het al regelmatig, maar het kan nog wat vaker.

 

Verharding van de samenleving?

Univé Verzekeringen deed navraag naar de onbaatzuchtigheid van Nederlanders om te achterhalen hoe het werkelijk gesteld is met de vermeende verharding van de samenleving. Daaruit blijkt dat de bereidheid om anderen te helpen groot is: driekwart van de Nederlanders zegt klaar te staan voor iedereen, zonder daar iets voor terug te verwachten. Zo zouden bijna alle ondervraagden onmiddellijk hulp bieden als er iemand gevallen is en moeilijk overeind komt, of de huisdieren van de buren verzorgen tijdens hun vakantie. Maarliefst 88% vindt dat Nederlanders vaker belangeloos een ander zouden mogen helpen.

 

Niet voor jezelf leven

Om de onbaatzuchtigheid in Nederland een steuntje in de rug te geven, heeft Univé de website www.nietvoorjezelfleven.nl in het leven geroepen. Hier kan iedereen zijn verhalen over hulpvaardigheid delen met de rest van Nederland. Bezoekers van de site kunnen elk verhaal een beoordeling geven. De meest gewaardeerde verhalen worden gebundeld in een boek dat zal verschijnen in de loop van 2011.

 

Bij jou?

Belangeloos helpen speelt ook binnen organisaties een belangrijke rol. Wanneer jij een ander helpt, zal die persoon ook iets voor jou terugdoen. Zo creëer je samen een sfeer waarin je elkaar onbaatzuchtig helpt. Het is belangrijk elkaar daarvoor regelmatig te zien en te spreken. Zeker nu met de digitale communicatietechnieken is het belangrijk dat de werkomgeving aan die ontmoeting bijdraagt. Zorg er dus voor dat medewerkers elkaar naast virtueel ook fysiek ontmoeten, zodat ze elkaar echt leren kennen en elkaar kunnen helpen.