Mens is grootste obstakel bij invoering UC

05 juli 2010

Bij middelen die het werk moeten vereenvoudigen is het belangrijk dat de medewerker het middel omarmt. Je kunt als organisatie nog zoveel bieden aan de werknemer; als deze er niet klaar voor is, zal het middel weinig effectief zijn. De technologie om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken is er, men zegt dat de vraag door medewerkers naar tijd- en plaatsonafhankelijk werken er is, maar toch zijn mensen nog terughoudend.

 

Nu investeren

Indien je als organisatie denkt op een bepaald moment in de toekomst meer communicatietechniek nodig te hebben, moet je nu al beginnen met investeren en de basis leggen. Zomaar van het ene op het andere moment overstappen naar technische mogelijkheden om plaats- en tijdonafhankelijk te werken is moeilijk en kostbaar.

 

Techniek en organisatie

Als de techniek er is en mensen willen het, ligt het misschien voor een groot deel ook bij de bereidheid van de organisatie en het management om te investeren in manieren om anders te werken. Als de medewerker niet het goedkeuren krijgt om tijd- en plaatsonafhankelijk te werken en er geen voorbeeld gesteld wordt door de organisatie, zullen de medewerkers zich er niet snel toe bewegen. Ook in de organisatie en de manier van aansturen moeten dus veranderingen plaatsvinden. Wil je als organisatie in de toekomst anders gaan werken, bedenk dan vroeg genoeg wat de invloed is op technologie, de mensen en de manier van leidinggeven/aansturen. Invoering van unified communications is niet zomaar een technisch spel, maar vooral een organisatorische aangelegenheid.