Medewerker gebukt onder de stress

16 juni 2010

Dit blijkt uit de eerste resultaten uit de grootste enquête in Europa over veiligheid en gezondheid op de werkplek, uitgevoerd door het Europese Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk (EU-OSHA). De zorgen om stress door vier op de vijf Europese managers zijn gelijk aan de zorgen door Europese manager over ongelukken op het werk. De zorgen voor werkgerelateerde stress zijn vooral hoog in de zorg en het onderwijs.

 

Geen adequaat beleid

Waar zoveel zorg is over stress, is het opmerkelijk dat slechts ¼ van de organisaties procedures heeft voor adequate behandeling van stress. Een alarmerende situatie als je nagaat dat de stress van grote negatieve invloed is op de productiviteit van organisaties, terwijl juist die productiviteit belangrijk is voor een competitief Europa. Leren omgaan met stress is moeilijk, omdat elk mens anders is en een andere aanpak vereist. Organisaties die hun werknemers betrekken bij activiteiten om stress tegen te gaan zijn hierin succesvoller dan organisaties die dat niet doen.

 

Inrichting van de werkomgeving

Betrokkenheid bij stress en een eenduidige aanpak van stress bereik je ook door de werkomgeving zo in te richten dat medewerkers zichtbaar zijn. Denk aan de medewerker die elke dag met gebogen hoofd het kantoor binnenkomt, of aan de medewerker die zichtbaar gestresst rondloopt. Zorg dat collega's zichtbaar zijn voor elkaar, verbind ze en zorg dat collega's samen oplossingen zoeken om werkgerelateerde stress te verminderen. Denk daar ook vooral goed over na in situaties waar mensen thuis werken. Hoe zorg je als werkgever dat die mensen beschikken over een goede werkplek? Maar denk ook na over de manier waarop je contact houdt met de medewerker. De hedendaagse kenniswerkers zijn zo zelfstandig en autonoom, maar toch vindt iedereen het fijn als er zo nu en dan even aandacht gegeven wordt.

 

Denk ook na of en wanneer jij stress ervaart en hoe je daar mee om gaat. Signaleer je het ook bij collega's en praat je daar dan over?