Leerstoel bevlogenheid op Nyenrode

06 september 2010

Willem van Rhenen, die is verbonden aan arbodienst ArboNed, gaat de leerstoel invullen. Bevlogenheid is een combinatie van betrokkenheid en energie, aldus Van Rhenen. Heeft iemand erg veel van beide, dan is hij bevlogen, heeft iemand heel erg weinig van beide dan is kans op een burnout. Aangenomen wordt dat het verhogen van de bevlogenheid leidt tot een blijvende verhoging van de productiviteit. Maar onderzocht is dat nog niet. In het kader van de nieuwe leerstoel wordt zowel in Nederland als in het buitenland daarnaar onderzoek gedaan.

 

Werkplezier
Van Rhenen promoveerde twee jaar geleden op het onderwerp 'Van stress naar bevlogenheid'. Hij betoogde dat werkgevers er goed aan doen zich meer te concentreren op het werkplezier van hun medewerkers dan op het verminderen van werkdruk. Werkplezier draagt bij aan bevlogenheid en dat is goed voor het bedrijf. Verlagen van de werkdruk heeft dat effect niet, stelt hij in dat onderzoek. Bij werkstress is het geven van steun effectiever dan het verlagen van werkdruk, ,,want van steun krijgen mensen vaak energie''.

 

Winstdoorbevlogenheid.nl
Op de website van ArboNed waar ze ingaan op de term bevlogenheid, is te lezen dat de dienst zich richt op de talenten van de werknemer. Ze gaan ervan uit dat mensen die doen wat ze goed kunnen en wat ze leuk vinden bevlogen zijn, gelukkiger zijn in hun werk en daarmee productiever zijn. Het stimuleren van bevlogenheid bij medewerkers is één ding, maar het gaat verder. Ook de collega's, leiderschapsstijl en inrichting van de werkomgeving spelen een rol. Zo creëer je een omgeving waarin de bevlogen medewerker zich optimaal ondersteund voelt.


Hoe zit het bij jou met bevlogenheid? Ben je bevlogen, doe je wat je leuk vindt, goed kunt of graag wil doen?