LED-verlichting tegen moeheid?

13 april 2010

Philips deed gisteren via een aantal persberichten melding van innovaties op het gebied van LED-gebruik. Zo introduceren zij als eerste ter wereld een commerciële versie van de OLED-module (organische lichtdiodes). Met deze innovatie op het gebied van lichtgebruik hoopt Philips bij te dragen aan het woon- en leefgenot. Het licht kan toegepast worden in woningen, werkomgevingen, maar ook in steden voor een betere veiligheid.

 

De toepassing van LED-verlichting binnen werkomgevingen intrigeert. Philips zorgt naar eigen zeggen met de toepassingen van licht voor een reductie van het energieverbruik, een gezondere werkplek en de mogelijkheid om impressies en beleving in het gebouw te verhogen. Over de gezonde werkplek zegt Philips in haar brochure het volgende:

 

'Good lighting clearly contributes to the way people feel. When people feel better, they work better. And comfortable lighting that supports our natural rhythms and is suited to the task at hand increases our overall sense of well-being. Philips Dynamic Lighting solutions bring the benefits of natural daylight indoors with subtle, changing patterns of light that keep us in tune with the world outside the office walls. Solutions that energise bodies, rejuvenate minds and ensure everyone gives their best.'

 

Als je niet oplet kun je deze tekst bijna gaan waarderen. Wie de tekst goed leest en even nadenkt ziet in dat het eigenlijk vrij negatief is. De negatieve gevolgen van ons werken in een werkomgeving (moeheid, stress, burn-out), gaan we proberen te onderdrukken met verlichting.  Ons lichaam krijgt weer energie, onze geest wordt weer hersteld en iedereen doet weer zijn best. Zijn daarmee de problemen opgelost? Nee... De werknemer neemt de problemen alleen mee naar huis. Thuis heeft de gemiddelde werknemer geen speciale verlichting. Het gevolg is dat de medewerker 's avonds uitgemolken en energieloos op de bank zakt.

 

Je kunt bijna een link leggen met de vroegere Hawthorne experimenten, waar omstreeks 1930 in een fabriek werd getest in hoeverre licht bijdraagt aan de productiviteit van de werknemer. Het bleek dat niet licht, maar de aandacht van onderzoekers voor de werkzame mensen in de fabriek tijdens uitvoering van het experiment bijdroeg aan de productiviteit...

 

Denk goed na over wat er in jouw organisatie gebeurt. Vraag bij het ontwerp van een werkomgeving advies aan een organisatie die verstand heeft van werkomgevingen en bij het ontwerp nadenkt over de gevolgen van werkomgevingen voor de werknemer. Let op dat bepaalde problemen in de organisatie niet simpelweg worden opgelost met technische toepassingen, want dat kan niet.   

 

(foto: fabriek hawthorne experimenten)