Kun je echt ziek zijn met Het Nieuwe Werken?

11 augustus 2010

Intermediair schreef onlangs dat de medewerker ondanks ziekte nog steeds doorwerkt. 'Bijna de helft van de werknemers die zich ziekmeldt, werkt thuis toch door. 32 procent leest werkgerelateerde emails en 28 procent beantwoordt deze ook.' Werknemers die toch al gewend zijn om thuis te werken zullen het moeilijk vinden om zich bij ziekte niet verplicht te voelen om te werken. Ze doen dan wat ze normaal misschien ook thuis doen: werken.

 

Zorg voor de medewerker

Vooral bij werkvormen waar medewerkers niet fysiek zichtbaar zijn voor de collega's en manager is het belangrijk dat er mogelijkheden zijn om toch voor de medewerker te zorgen. Hoe herken je een aankomende burn-out bij een collega die je vrijwel nooit ziet? Hoe kun je een collega die zich niet lekker voelt aansporen om het werk neer te leggen en naar bed te gaan? Medewerkers met een hoog plichtsgevoel gaan vaak te lang door. Juist voor deze medewerker is het belangrijk dat ze nu en dan afgeremd worden en ook aan zichzelf denken.   

 

Negatieve gevolgen

Hoewel de nieuwe werkvormen veel positieve gevolgen kunnen hebben voor organisaties, kan het missen van de juiste zorg een negatief gevolg zijn. Bij een medewerker die te lang doorgaat kan een ziektebeeld escaleren. Wanneer dat eenmaal gebeurd is, zijn de negatieve gevolgen van het ziektebeeld des te groter. Je moet dus zorgen dat er mogelijkheden zijn om preventief ziekte te signaleren en middelen hebben of afspraken maken hoe je hier samen mee om gaat. Als je elkaar wat minder ziet, zorg dan dat je wat vaker echte interesse in elkaar toont.