Is jouw werkomgeving veilig?

25 november 2013

Steeds meer organisaties krijgen te maken met de zorg voor beveiliging omdat dit het voortbestaan van de organisatie in de weg kan staan. Op welke manier zijn de kritische processen van de organisatie waar jij werkzaam bent eigenlijk beveiligd?

 

Context samenleving 

De samenleving verandert. Tegenwoordig worden we geconfronteerd met terroristische aanslagen, verzakelijking, individualisering, toenemende mondigheid en een toename van criminaliteit. Je staat er als werknemer misschien niet dagelijks bij stil, maar hoe veilig ben jij eigenlijk op je werkplek? Welke risico's loopt jouw organisatie?

 

Beveiliging niet goed 

Tijdens mijn afstudeerstage heb ik mij beziggehouden met de beveiliging van een ziekenhuis. Dit ziekenhuis vroeg mij hun beveiliging te onderzoek, omdat dit sinds 2004 al niet meer was gedaan. Veranderingen die sinds 2004 hebben plaatsgevonden binnen en rondom deze organisatie brengen risico's met zich mee. Ik besloot daarom een uitgebreide risico-inventarisatie te houden waarbij ik gebruik heb gemaakt van interviews, enquêtes, een uitgebreide omgevingsanalyse en een observatieronde in samenwerking met deskundigen. Uit deze inventarisatie kwam naar voren dat het ziekenhuis, om het maar even plat te zeggen, zo lek was als een mandje!

 

Menselijk handelen kritiek

Aan de voorkant hangen camera's om in de gaten te houden wie het ziekenhuis betreden maar aan de achterkant staat de deur open. Ruimtes waarin zich vitale onderdelen van de organisatie bevinden zoals de ketelruimte zijn vrij toegankelijk voor iedereen. Iets wat bij vernieling zou kunnen leiden tot een verstoring in de continuïteit van het ziekenhuis.   

 
Risicoscenario's

Uiteindelijk heb ik in samenwerking met een aantal deskundige projectleden het totaal aan risico´s gekwantificeerd en ben ik tot een viertal scenario´s van risicodemping gekomen waarvan ik er één aan het ziekenhuis adviseer. Deze scenario´s zijn opgenomen in een dynamisch beveiligingsbeleidsplan. Dit dynamische karakter is gecreëerd  door een cyclisch risicomanagementmodel aan het beleid toe te voegen wat per stap beschrijft welke activiteiten genomen dienen te worden om het beleidsplan te evalueren en eventueel aan te passen.

 

Anticiperen

Als organisatie is het van belang dat je anticipeert op de beveiligingsrisico´s die je loopt. Ik ben van mening dat deze risico´s en de maatregelen die getroffen worden om deze te dempen regelmatig geëvalueerd en eventueel herzien moeten worden. Uit mijn project bleek echter wel, dat alle genomen elektronische- en/of bouwkundige maatregelen vallen of staan bij het menselijk handelen. Een deur kan over nog zo'n goed slot beschikken, als werknemers er voor kiezen deze open te zetten, valt het hele effect weg.

 

Bewustzijn verhogen

Na afronding van deze opdracht kijk ik met hele andere ogen naar bedrijven. Overal waar ik binnen kom kijk ik meteen naar hoe toegankelijk een organisatie is, op welke (niet gewenste) plekken ik kan komen en hoeveel kasten er onbewaakt open staan. Soms zie ik tassen van collega's onbewaakt open staan of liggen er mobiele telefoons op bureaus terwijl mensen zijn lunchen. Ik denk er dan over na om hun veiligheidsbewustzijn te vergroten door deze weg te pakken en een briefje op hun bureau te plakken met daarop 'Jammer gestolen'. Tot nu toe nog nooit gedaan. Misschien iets voor in de toekomst?