In hoeverre leiden nieuwe manieren van werken tot stress?

24 augustus 2010

Uit onderzoek door Blauw Research in opdracht van BNP Paribas blijkt dat de Nederlander zich zorgen maakt over de verhoging van het leeftempo en toenemende individualisering van de mens. Het blijkt dat vooral de oudere mensen zich hier zorgen om maken. Het leeftempo heeft ook te maken met werken en de manier waarop we werken. We laten het vaak toe dat we geleefd worden door ons werk. We willen altijd en overal bereikbaar zijn, wat ervoor zorgt dat we ook bijna constant geïnterrumpeerd worden.

 

Nieuwe manieren van werken

Het Nieuwe Werken zou voor ons moeten leiden tot een prettige werksituatie. We kunnen nog meer dan voorheen zelf bepalen waar en wanneer we werken, zodat we ook meer tijd kunnen inplannen voor dingen die we echt leuk vinden. Op momenten dat we niks te doen hebben kunnen we gaan werken. Het lijkt ideaal, maar de techniek die ons deze mogelijkheden biedt leidt er ook toe dat we ons werk moeilijk opzij kunnen leggen.

 

Stress door nieuwe werkvormen

De nieuwe werkvormen kunnen op verschillende manieren leiden tot stress. Ten eerste werken we vaker thuis, waarbij het soms moeilijk is om een thuis- en werkidentiteit met elkaar te combineren. Wanneer kun je aandacht besteden aan je thuissituatie en wanneer niet? Ten tweede zijn we overal bereikbaar, waardoor we ook constant bezig (kunnen) zijn met ons werk. Ten derde speelt de werkmoraal een rol. In teveel organisaties worden collega's nog raar aangekeken als ze voor vijf uur het pand verlaten. Ook die negatieve houding kan leiden tot stress.

 

Gewenning

Eigenlijk hebben we het over een bepaalde evolutie die plaatsvindt. De gehele sociale omgeving moet wennen aan de nieuwe technologie die beschikbaar komt en de nieuwe manieren van werken en met elkaar omgaan als gevolg daarvan. Voor bepaalde generaties is dat moeilijk, maar die gewenning moet groeien. Daar moet je ook niet teveel op willen sturen en mensen willen veranderen. Ook dat kan stress opleveren, het moeten veranderen. Laat die verandering in de organisatie dus ook groeien en wil het niet persé van het ene op het andere moment.  

 

Werk jij al op 'een nieuwe manier' en hoe ervaar je dit?