Houden managers innovatie onnodig tegen?

24 december 2010

In een tijd van budgettaire krapte binnen veel organisaties is de vraag waar geld aan besteed moet worden aan de orde van de dag. Besteed je het vooral aan lopende zaken, of durf je ook geld te investeren voor de toekomst? Vooral voor de organisatie die ook over een paar jaar sterk in de markt wil staan is het nodig om nu al na te denken over toekomstige producten.

 

Managers en innovatie

Het probleem binnen veel organisaties is dat managers de medewerkers wel uitnodigen om mee te denken, maar uiteindelijk toch niets met de ideeën doen omdat ze zich vaak bedreigd voelen. Dat is jammer, want als de medewerker meedenkt, maar niks met de ideeën gebeurt, zal de medewerker zich steeds minder inzetten om te innoveren. Daarnaast is het belangrijk om de goede balans te vinden tussen veel en geen geld voor innovatie. Teveel geld is niet goed, maar als er totaal geen ruimte is voor innovatie leidt dit ook tot problemen binnen organisaties. De medewerker moet precies genoeg ruimte krijgen om creatief met middelen om te gaan. Als de medewerker die ruimte krijgt zal misschien juist in een periode van schaarste innovatie optreden.

Fysieke ruimte bieden

Een belangrijke rol bij innovatie is kennisdeling en voor kennisdeling is het belangrijk dat mensen elkaar ontmoeten en zien. Die ontmoeting kan plaatsvinden buiten kantoor, maar voor ontmoeting met gelijkgestemden is het ook belangrijk dat mensen binnen kantoor elkaar ontmoeten. Het is geheel afhankelijk van de innovatie waar een organisatie naar op zoek is. Om innovatie en ontmoeting binnen kantoor mogelijk te maken is een creatieve en uitnodigende kantooromgeving benodigd. Een ruimte waar mensen de ruimte krijgen om te innoveren en een ruimte die uitnodigt tot ontmoeting.

 

Hoe zorg jij voor innovatie binnen je werk? Is het überhaupt nodig en krijg je de ruimte (zowel letterlijk als figuurlijk) van je manager om te innoveren?