Hogere productiviteit door gemengde teams op de werkvloer?

28 september 2010

Nu de vergrijzing een feit is en het vraagstuk over de grootte van onze arbeidspopulatie steeds meer een rol speelt binnen organisaties, vragen we ons af hoe ouderen langer door kunnen werken. De inrichting van de werkomgeving speelt een belangrijke rol. Niet alleen bij het fysieke gedeelte, vooral ook bij het kunnen uitwisselen van kennis tussen ouderen en jongeren.


Ouderen leren van jongeren
Franz Josef Gellert promoveerde aan de Universiteit van Tilburg op een onderzoek naar de effectiviteit van ouderen in de organisatie. Dat ouderen niet meer bijgeschoold zouden kunnen worden, klopt niet, stelt Gellert. Persoonlijke groei wordt voor een groot deel ook bevorderd door het klimaat van de werkomgeving: als er mogelijkheden zijn voor kennisuitwisseling en die wordt gestimuleerd, dan kunnen de individuele competenties groeien. Gellert pleit daarom voor een gemengde samenstelling van ouderen en jongeren in teams op de werkvloer.


Werkomgeving
De mogelijkheden om ouderen en jongeren samen te laten werken en van elkaar te laten leren spelen een belangrijke rol in de keuze voor een soort werkomgeving. Denk bijvoorbeeld aan de kantoortuin en mogelijkheden om ouderen en jongeren door zichtbaar te zijn met elkaar in contact te komen. De vergrijzing is een reëel vraagstuk voor veel organisatie. Denk goed na over de mogelijkheden om met de inrichting van de werkomgeving een antwoord te bieden op dit vraagstuk.