Hoger opgeleide vrouwen zijn moe

24 maart 2010

Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht onder 47.263 Nederlandse werknemers.

Ongeveer één op de drie ondervraagde werknemers zegt grote vermoeidheid te voelen na een werkdag. Bij hogeropgeleide vrouwen van boven de vijftig is dit 40 procent. De universiteit geeft aan de cijfers “zorgwekkend” te vinden, “gezien de toenemende arbeidsparticipatie van vrouwen”. Indien hoger opgeleide vrouwen evenveel zouden werken als hoger opgeleide mannen, zou het sekseverschil in werkgerelateerde vermoeidheid nog veel groter zijn. Hoger opgeleide vrouwen ervaren naast meer vermoeidheid ook meer geweld (ongewenste seksuele aandacht, intimidatie of fysiek geweld) op de werkplek dan hoger opgeleide mannen. Hoger opgeleide vrouwen werken echter minder uren per week en zij werken minder vaak structureel over dan mannen. Belangrijke oorzaak is het feit dat vrouwen doorgaans meer in sectoren als onderwijs en zorg werken, die te kampen hebben met een gemiddeld hoge werkdruk.