Hoe ver kun je gaan in het creëren van een kantoorbeleving?

22 juli 2010

Met Het Nieuwe Werken zijn we weer een ander pad ingeslagen als het gaat om de manier waarop we organisaties in fysieke vorm structureren. Door de mogelijkheden die de techniek ons biedt zijn we niet meer gebonden aan een kantoorgebouw. Al de dingen die ondernomen worden zijn voor de werkgever met één doel: de productiviteit van de werknemer verhogen om de prestatie van de organisatie te verbeteren.

 

Van fysieke beïnvloeding...

Tijdens de tweede industriële revolutie deed Frederick Taylor al erg zijn best om de productiviteit van de werknemer te verhogen door het productieproces in kleine stukjes uiteen te rafelen. Door elke medewerker 'specialist' te maken van een bepaald onderdeel in het proces, kon die medewerker dat ene stukje steeds sneller uitvoeren. De manier waarop werknemers hun werk uitvoerden werd daarmee als een wetenschappelijk gestuurd proces.

 

...naar zintuiglijke beïnvloeding

Nu we minder bezig zijn met fysieke productie, kijken organisaties ook anders naar mogelijkheden om de productie van de werknemer te verhogen. Tegenwoordig wordt meer gekeken naar de zintuigen om productie te beïnvloeden. Philips zet LED in voor een productievere werknemer, maar ook gebruik van bepaalde kleuren, geuren of materialen zijn populair. Verschillende studies worden uitgevoerd om de geschiktheid van bepaalde middelen te testen, om met deze resultaten een omgeving te creëren waarin de medewerker optimaal wordt uitgedaagd om te produceren. 

 

Hoe ver ga je?

Maar hoe ver ga je daarin? Hoeveel kun je een medewerker uitdagen en beïnvloeden? Een medewerker die fysiek is uitgeput kan makkelijk even rust nemen. Neemt een medewerker die constant zintuiglijk (geestelijk) uitgedaagd wordt ook rust? Denk daar goed over na bij de inrichting van een werkomgeving. We worden al door zoveel beïnvloed (denk ook aan bereikbaarheid door technologie), dus zorg ook vooral voor rust in de werkomgeving.

Bovendien, hoe algemeen zijn onderzoeksresultaten over de geschiktheid van een bepaald middel? Bepaalde kleuren of geuren zullen voor bepaalde (groepen van) medewerkers wel geschikt zijn, maar anderen weer niet. Wat vind jij, hoe ver kun je gaan?