Het nut van arbeidsmobiliteit; overweeg jij al een baanswitch?

03 juni 2011

Werkenden moeten makkelijker kunnen overstappen naar een andere sector. Dat adviseert de Sociaal Economische Raad (SER) in het rapport 'Werk maken van baan-baanmobiliteit'. “Het moet voor werkenden normaler en gemakkelijker worden om vrijwillig van baan te veranderen of om een overstap te maken naar een andere sector,” benadrukte commissievoorzitter Peter Ester tijdens de overhandiging. Minister Kamp onderschreef dit. “De beperkte dynamiek op de arbeidsmarkt gaat ons parten spelen. We zullen mobieler moeten worden binnen sectoren, in het land en misschien zelfs ook binnen Europa,” aldus de minister.

 

Cultuuromslag
De SER pleit voor een cultuuromslag waarin werkgevers en werknemers zich meer bewust worden van de voordelen van arbeidsmobiliteit. Ook moeten werkgevers, werknemers en overheid meer investeren in de scholing en inzetbaarheid van werknemers. Daarnaast is er meer transparantie nodig in het aanbod van vacatures en werkzoekenden zodat er sneller en beter bemiddeld kan worden.

Voordelen
Wanneer meer arbeidsmobiliteit plaatsvindt heeft dit voordelen voor bedrijven en werknemers. Indien werknemers bijvoorbeeld minstens elke vier/vijf jaar van baan wisselen is met de arbeidsmobiliteit ook sprake van kennismobiliteit. Elke werknemer neemt nieuwe kennis met zich mee en deelt dit op kantoor met collega’s. Natuurlijk is voorzichtigheid daarbij wel geboden. Het is niet de bedoeling dat met elke nieuwe medewerker de organisatie weer nieuwe ideeën moet doorvoeren. Het voordeel voor de medewerker is dat deze meer allround wordt en ervaring opdoet in verschillende bedrijven. Daarmee is de medewerker ook flexibel inzetbaar en ben je als persoon flexibeler doordat je steeds sneller went aan verandering. Door de ervaring die je opdoet word je ook interessanter voor werkgevers.

 

Onzekerheid
Wat veel medewerkers nu tegenhoudt om van baan te wisselen is de onzekerheid in de banenmarkt. Wanneer je nu een vast contract hebt en bij je nieuwe werkgever geen vast contract krijgt denk je wel twee keer na voordat je naar een nieuwe baan gaat. In die zin is het belangrijk dat zowel de werkgever als werknemer flexibel worden en de voordelen in leren zien. Het proces van werving en selectie binnen bedrijven speelt hierin een belangrijke rol. Een regeling dat bij het aflopen van een contract de werkgever eerst mee moet zoeken naar een nieuwe baan zou bij kunnen dragen aan de arbeidsmobiliteit.

 

En jij?
Overweeg jij op dit moment een baanswitch? Zo ja, waar let jij op bij je nieuwe werkgever en houdt onzekerheid in de banenmarkt je tegen om die switch te maken? Wat zou helpen voor jou om die onzekerheid weg te nemen? Deel je ervaring en ideeën in de reacties hieronder.

 

(bron: intermediair)