Het Nieuwe Werken; rust of onrust voor de medewerker?

29 juli 2011

‘Ruzie op de werkvloer door Het Nieuwe Werken’ zo stelt Intermediair in een artikel dat gisteren verscheen op de site. Ze verwijzen daarbij naar een interview in Het Dagblad van het Noorden met Daniëlle Dubbel, directeur van de Arbeidsrechtfabriek. Dubbel stelt in dit dagblad dat "Duidelijke richtlijnen voor het werken buiten de kantoormuren vaak ontbreken. Dat leidt tot onenigheid over de rechten en plichten van thuiswerkers." Het vrijer opereren van mensen geeft sneller fricties op de werkvloer, zegt ook arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen. "Op kantoor is er nu eenmaal meer toezicht en controle."

 

Werknemers hebben behoefte aan sturing
Op newnews.nl behandelden we dit onderwerp al eerder, mede naar aanleiding van resultaten uit Het Nationale Werkplekonderzoek. Ook daaruit bleek dat juist veel medewerkers behoefte hebben aan duidelijke lijnen en regels. Medewerkers vinden het juist vaak ook fijn om begeleid te worden in hun werk, het gevoel te hebben gesteund te worden door hun leidinggevende. Natuurlijk geldt dit niet voor iedereen, maar de wijze waarop Het Nieuwe Werken vaak de wensen van medewerkers op één grote hoop gooit is ook niet goed.

 

Aandacht voor mensen
Vooral belangrijk is om de medewerker zelf te vragen wat deze wil en wenst en vooral ook waarom. Mensen vragen misschien om meer ruimte, maar bij een goed gesprek blijkt dat ze eigenlijk een ander probleem hebben. Ga als manager praten met de medewerker en probeer er echt achter te komen wat de medewerker beweegt en bezighoudt. Geef als medewerker goed aan wat je wil en waarom je dat wil. Wees ook kritisch op initiatieven die genomen worden en ga met je manager in gesprek.

 

Met behulp van een passende werkomgeving
Een van de onderdelen waar het vaak al mis gaat bij Het Nieuwe Werken is de vrijheid van een werkomgeving. Binnen veel organisaties wordt de werkomgeving vrij ingericht en zijn mensen vrij te kiezen waar ze gaan zitten en hoe ze zich door het pand bewegen. Het gevolg is dat mensen hun collega’s te weinig face-to-face ontmoeten en weinig tijd hebben om regelmatig met elkaar te praten. Helaas wordt vaak te weinig vanuit de mensen en de organisatie gedacht bij de inrichting van de werkomgeving. Te vaak nog mist een duidelijk plan en duidelijke uitgangspunten. Belangrijk is om mensen met die werkomgeving richting te geven. Zo kun je mensen geborgenheid laten voelen in een werkomgeving, een gevoel van erbij horen en een gevoel van veiligheid. Juist die onderdelen die ze vaak missen door onduidelijkheden in de arbeidssfeer.

 

Ben jij al aan ‘Het Nieuwe Werken’? Vind je het fijn of merk je dat het jou ook op een bepaalde manier onrust brengt? En zo ja, wat doe je om dit te beperken?