Heb jij invloed op de inrichting van je werkplek?

20 september 2010

Thuis kun je zelf doen wat je wil aan de inrichting van je huis. Misschien moet je daar rekening houden met je kinderen, partner of andere huisgenoten (ook vaak al een uitdaging...), maar toch mag je zelf bepalen wat er staat en welke kleur het moet hebben. Op het werk is dat veelal anders. Daar is de directeur, manager of architect de persoon die bepaalt wat er gebeurt.  Of nog erger, een interieurarchitect die weinig van de organisatie weet, maar wel erg goed weet wat er moet staan en hoe het er uit moet zien.  Als iemand van buiten betrokken is, moet het wel iemand zijn die zich goed in kan leven in de context van de organisatie en dat weet te vertalen naar het werkomgevingsconcept.

 

Zelf invloed uitoefenen
Uit onderzoek blijkt dat mensen die zelf invloed uit kunnen oefenen op de inrichting van de werkplek productiever en blij zijn. Veelal blijkt dat werknemers die opgelegd krijgen hoe ze moeten werken en waar ze moeten zitten zich niet vrij genoeg voelen om hun werk te doen. Het is belangrijk dat de persoon die moet leven in de werkomgeving ook mee kan beslissen hoe die werkomgeving eruit ziet. Het gaat dan niet alleen om de kleurtjes en het soort meubilair, maar ook welk soort ruimtes er zijn en hoe die ruimten aansluiten bij het soort werk dat de medewerker uitvoert.

 

Betrek medewerker
Zorg bij de inrichting van de werkomgeving dat medewerkers betrokken worden bij het gehele proces. Alleen op die manier kunnen ze de werkomgeving eigen maken en zullen ze zich er een stuk prettiger in voelen dan wanneer ze niet betrokken worden. Betrekken van medewerkers in een proces is altijd moeilijk. In hoeverre voer je ideeën door die aangedragen worden? Het is zoeken naar de juiste balans. Selecteer medewerkers die graag mee willen denken of juist heel kritisch zijn. Zorg voor een goede doorsnede van de organisatie en probeer begeleiding te zoeken in het gehele traject. Kom zo samen tot een mooi resultaat en een werkomgeving die echt bij kan dragen aan de organisatie!