Gezondheid werknemer steeds belangrijker!

13 juli 2010

Fitte werknemers zijn gezonder, verzuimen minder en zijn productiever. Een ongezonde levensstijl van de werknemer kost de werkgever veel geld. Steeds meer organisaties nemen daarom initiatieven die de gezondheid van de werknemers bevorderen.

 

Intomarkt GfK heeft in opdracht van zorgverzekeraar CZ een onderzoek gedaan naar vitaliteit op de werkvloer. Hieruit komt naar voren dat bijna driekwart van de werkgevers en werknemers vindt dat een werkgever de werknemer op zijn (gebrek aan) vitaliteit mag aanspreken.

 

Belangrijkste redenen van werkgevers om actief te zijn op het gebied van vitaliteit zijn:

  • Stimuleert positieve werkhouding van werknemers (79%)
  • Reductie van ziekteverzuim (72%)
  • Werknemers langer voor het bedrijf behouden (42%)


De meest gewenste initiatieven op het gebied van vitaliteit zijn:

  • Goede werkplekken (40%)
  • Bedrijfs-en afdelingsuitjes (28%)
  • Jaarlijkse healthcheck (26%)
  • Flexibele werktijden / thuiswerken stimuleren (26%)

 

Je kunt als werkgever de werknemer niet opleggen hoe hij/zij moet leven. Je kunt wel de voorzieningen binnen de organisatie erop aanpassen en zo een gezonde levensstijl stimuleren. Als werkgever dien je te zorgen voor goede werkplekken en werkomstandigheden. Daarnaast kun je bepalen wat er in de kantine wordt aangeboden, werknemers de mogelijkheid geven om te sporten via het werk en de bedrijfsuitjes een sportief karakter geven. Voor werknemers zijn er echter geen vaste eisen of regels waaraan zij in het dagelijkse leven moeten voldoen om de gezondheid op peil te houden/verbeteren.

 

Waar leg je de grens als werkgever en hoe ga je de werknemer daarop aanspreken? In hoeverre mag de werkgever zich met jouw gezondheid bemoeien? Zou het voor werkgevers mogelijk moeten zijn om een gezonde levensstijl te belonen en een ongezonde levensstijl te straffen? Denk ook eens na over in hoeverre jij voor je eigen gezondheid zorgt en welke invloed dat heeft op je werk.