Gezondheid belangrijk voor Nederlandse werknemer

16 juli 2012

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid deed een monitoronderzoek naar de beleving van het beleid en de communicatie op het gebied van duurzame inzetbaarheid. Hoe zwaar ervaart men het huidige werk? In totaal ervaart 17% hun beroep als lichamelijk zwaar, 35% als geestelijk zwaar en 17% als geestelijk én lichamelijk zwaar. We zien sterke verschillen in opleidingsniveau. De helft van de lager opgeleiden ervaart het huidige werk als lichamelijk zwaar en 9% ervaart het als geestelijk zwaar. Onder hoger opgeleiden is dit andersom: 3% ervaart hun werk als lichamelijk zwaar en 54% als geestelijk zwaar. Middelbaar opgeleiden zitten hiertussen in. Een mogelijkheid om de gezondheid van werknemers goed te monitoren en te verbeteren, is door een jaarlijkse gezondheidscheck uit te voeren. Werknemers staan hier positief tegenover:  39% staat hier voor open en nog eens  52% staat er voor open, maar alleen als de resultaten ervan niet zichtbaar zijn voor anderen. Een op de tien werknemers zou geen jaarlijkse gezondheidscheck willen. 

 

Resultaten in vergelijking met HNWO 2011
Wanneer we de resultaten van dit onderzoek vergelijken met de resultaten van Het Nationale WerkplekOnderzoek 2011 zien we vergelijkbare (positievere) resultaten. Bij HNWO geeft een meerderheid van de respondenten aan dat de  werkgever middelen ter beschikking zou moeten stellen om te voorzien in de gezondheid en vitaliteit van de werknemer. Ook geeft een meerderheid van de respondenten aan dat ze het niet erg zouden vinden om jaarlijks een gezondheid- en vitaliteitscan te moeten ondergaan (overheid 59%, zakelijke dienstverlening 58% en gezondheidszorg 51%). Dit percentage ligt hoger dan in het onderzoek van 2010. Ongeveer één op de zes werknemers heeft wél moeite met het ondergaan van een jaarlijkse gezondheid- en vitaliteitscan.

 

Trend naar gezondheid
In het algemeen zien we bovenstaande resultaten passen in een trend waarbij de Nederlandse werknemer steeds meer nadruk legt op gezond leven. Meer aandacht voor de eigen persoon en voor de omgeving. Dit zien we binnen kantoren terug in de manier van cateren, maar ook in de wijze waarop wordt nagedacht over de inrichting van de werkomgeving. Vitaliteit en beweging spelen hier steeds een belangrijkere rol. Dit speelt ook een belangrijke rol in de vergrijzing en het laten doorwerken van mensen. De werkgever wordt zich steeds meer bewust van de effort die deze kan doen om de werknemer een zo gezond mogelijk dienstverband te bieden. En dat willen we graag nog lang blijven zien!