Gezinsleven heeft effect op werkuitkomsten

18 maart 2010

Met de verhoogde arbeidsparticipatie van vrouwen worden gezinnen voor de vraag gesteld hoe ze werk combineren met een gezinsleven.

 

In wetenschappelijk onderzoek werd bij de combinatie van werk en gezin vaak de nadruk gelegd bij de invloed van werk op het gezin. 18 december aanstaande hoopt Lieke ten Brummelhuis aan de Universiteit Utrecht te promoveren op haar onderzoek naar effecten van gezinsleven op werkuitkomsten. Onderzoek onder meer dan 500 werknemers bij verschillende Nederlandse bedrijven wijst onder meer uit ‘dat het hebben van een gezin, en met de leden van het gezin leuke tijd doorbrengen, bijdragen aan betere werkuitkomsten’. Ondersteuning van de werknemer door de werkgever bij het uit kunnen voeren van gezingerelateerde taken is dus goed voor het werk dat de werknemer doet voor de werkgever.

 

Andersom kun je zeggen dat wanneer de werknemer geen ruimte krijgt van de werkgever om gezinstaken uit te voeren, het werk hier hinder van ondervindt. De medewerker zal zijn functie minder goed uitvoeren. De taak voor de werkgever is zorg te dragen voor de werknemer, de taak voor de werknemer is aan te geven dat die meer tijd voor het gezin vrij wil maken. Een gezonde combinatie tussen werk en gezin is mogelijk bij een goed contact en afstemming tussen werkgever en werknemer.