Geluk is het nieuwe geld

25 oktober 2010

''Geluk is het nieuwe geld'  is de titel van een stuk op marketingsite Molblog. In dit stuk wordt door auteur Kees Klomp toegelicht hoe wederkerigheid het nieuwe winstmaximalisatie is. Organisaties die welvaartgeoriënteerd zijn zullen zich vooral richten op winstmaximalisatie. Organisaties welke welzijnsgeoriënteerd zijn zullen zich vooral richten op wederkerigheidsmaximalisatie. De wederkerigheidsmaximalisatie zou uiteindelijk weer leiden tot een meer lange termijn geluksgevoel binnen de organisatie, waardoor mensen zich meer in zouden zetten voor de organisatie en meer hun best zouden doen.

  

Wederkerigheid
Voor wat hoort wat. Als je iemand vertrouwen geeft of iets doet voor iemand, krijg je dat op een gegeven moment terug. Het principe van wederkerigheid. Ik doe wat voor jou en jij doet wat voor mij. Het runnen van een organisatie op basis van dit principe is niet gericht op geld. Het is gericht op het geluk van mensen, waardoor mensen zich goed voelen, intrinsiek gemotiveerd raken en zich inzetten voor de organisatie. Dit principe zie je ook terug bij duurzaamheid, MVO en Het Nieuwe Werken. Het zou echt gericht zijn op de mens als hoger doel, maar er is toch een tegenstelling.

 

Tegenstelling
Hoewel organisaties  zich door te oriënteren op welzijn meer profileren als mensgericht, is het doel uiteindelijk om de output en input van die mensen te verhogen en daardoor toch meer productie te verkrijgen. Uiteindelijk gaat het dus gewoon om geld. Uiteindelijk is het hoge doel toch weer meer winst; niet door kosten te verlagen of winst te verhogen, maar met als tussenstap de verhoging van het geluk van mensen.

 

Hoe echt zijn die intiatieven van organisaties dan als je nagaat dat het uiteindelijk toch om winst gaat? Zou jij eerder bij een organisatie gaan werken die dit principe van wederkerigheidmaximalisatie hanteert of niet?

 

(via)