Diversiteit op de werkvloer positief voor resultaten

02 juni 2010

Een paar weken geleden schreven we op newnews.nl al over diversiteit op de werkvloer en hoe je daar zelf mee omgaat. Nu blijkt uit een onderzoek dat diversiteit op de werkvloer positief is voor de resultaten van de organisatie. Bij diversiteit gaat het in dit onderzoek voornamelijk over het creëren van een open werkklimaat voor homoseksuelen. Het onderzoek, met de titel: 'voordelen van een homovriendelijk werkklimaat voor het Nederlandse bedrijfsleven' werd uitgevoerd door onderzoeksbureau SEOR in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.

 

Volgens het onderzoek draagt een open werkcultuur bij aan de werving van nieuw personeel, een grotere afzet en de verlaging van de kosten. De bewijzen dat een open houding naar homoseksuelen daadwerkelijk resultaat oplevert zijn niet heel sterk. Wel kan volgens het onderzoek gezegd worden dat er aanwijzingen zijn dat diversiteit positief uitwerkt op één of meer van de bedrijfsprestaties zoals werving, afzet en kosten.

 

Het onderzoeksbureau geeft verder aan dat diversiteit in de toekomst steeds meer een gegeven wordt binnen organisaties. De oorzaak is de veranderende samenstelling van het arbeidsaanbod, mede ten gevolge van vergrijzing. Het onderzoeksresultaat zou bedrijven aanleiding moeten geven om zich te richten op diversiteitsbeleid. Volgens SEOR bevindt Nederland zich op dit gebied nog in de startfase.

 

Een vreemd gegeven, aangezien Nederland vrij uniek is als het gaat om acceptatie van homoseksuelen. Denk daarbij aan de Gay Parade en aan het homohuwelijk. Blijkbaar is dit soort diversiteit echter nog niet voldoende geintegreerd binnen organisaties. Misschien geeft het onderzoek aanleiding voor organisaties om zich in de toekomst wél meer te richten op diversiteit.