Diversiteit in het bedrijf

12 mei 2010

Als sinds jaar en dag zorgen verschillen tussen culturen voor spanningen tussen mensen. Ook in de organisatie speelt diversiteit een rol. Mensen uit verschillende culturen komen binnen in de organisatie en brengen daarbij hun eigen gebruiken, normen en waarden mee. Als organisatie kun je hier op verschillende manieren mee omgaan. Je kunt er voor kiezen om bepaalde culturen te weren, echter daar sluit je mensen mee uit en dat is niet geoorloofd. Je kunt er voor kiezen om strakke regels te hanteren over hoe mensen met elkaar om moeten gaan. Je kunt mensen ook de vrijheid geven om te doen wat ze willen en hun cultuur, geloof of gebruiken te praktiseren zoals zij wensen.

 

Op 28 mei aanstaande is de Brabantse dag van de diversiteit en wordt bij de universiteit van Tilburg 'Brabant Bekent Kleur 2010: Diversiteit in bedrijf!' georganiseerd. Na een inleiding door de Universiteit van Tilburg over de zin en onzin van diversiteitsbeleid in organisaties, volgt een inspiratieronde met acht presentaties over de aanpak van diversiteit binnen en buiten bedrijven. Met het symposium wordt op een positieve manier meer aandacht voor diversiteit en gelijke behandeling. Een goed initiatief, zeker in tijden waar anders-zijn niet als lust, maar eerder als last wordt ervaren.

 

Diversiteit, je kunt er niet meer omheen. Medewerkers in een organisatie moeten tot op bepaalde hoogte kunnen doen wat ze willen. Uit kunnen komen voor hun geloof, voor hun geaardheid of voor hun eigen normen en waarden. Het is niet altijd makkelijk, zeker als een en ander botst. Uiteindelijk kom je er samen wel uit, vooral door met elkaar te praten en interesse te tonen in anderen. Daardoor leer je elkaar ook begrijpen.

 

Diversiteit kan ook een plaats krijgen in de werkomgeving van mensen en de faciliteiten die daarin aangeboden worden. Denk aan een gebedsruimte, maar ook aan het voedsel inde kantine. Belangrijk is dat mensen herkenning zien en een vorm van waardering en acceptatie voelen voor wie ze zijn. Alleen op die manier kunnen ze echt een bijdrage leveren en kun je het samen best leuk hebben op de werkvloer.