De werkende mens vergadert vierkant verkeerd

17 maart 2010

Nederland vergadert verkeerd, want we doen het vierkant.  De vierkante vergaderopstelling, die in de Nederlandse bedrijfscultuur het meest wordt gehanteerd, is de minst productieve opstelling. Zo is een baropstelling beter voor de groepseenheid en samenwerking, een huiskamersfeer is optimaal voor gevoelige onderwerpen en de ovale tafel voldoet beter voor veel andere vergaderdoelen.

 

TNO onderzocht het effect van verschillende vergaderopstellingen, afhankelijk van het vergaderdoel. De gangbare vierkante vergaderopstelling scoort significant minder goed dan de andere drie onderzochte opstellingen: bar, huiskamer en ovale vergadertafel. Als u een vierkante vergadertafel organiseert, dan heeft dat op de deelnemers aan de vergadering een minder gunstig effect op groepscohesie, betrokkenheid bij de inhoud, aantal mensen in het blikveld, een veilig klimaat en de overlegsfeer.
 
Het juiste vergaderconcept, met de juiste vergadertafel en -opstelling, voor de juiste vergadering. Dat is belangrijk, want door de toename van het nieuwe werken (meer onderweg en thuis werken) komen groepsactiviteiten onder druk te staan. Om mensen bij elkaar te brengen en de groepsactiviteit te versterken moet nagedacht worden over een passende manier van vergaderen. Je wil niet dat de medewerkers wegblijven van vergaderingen vanwege de foute vergaderopstelling. Als je de juiste vergaderopstelling weet te kiezen is daar een snelle winst te behalen.