De beste werkgever van 2010

12 april 2010

Geluk in het werk, een goede carrière en een mooie loopbaan... Veel mensen dromen ervan, maar weinig kunnen het maar echt vinden. Wanneer je een werkgever zoekt die je kan helpen bij die ambities, kun je geholpen worden met de lijst van beste werkgevers in Nederland.

 

Elk jaar stelt het Great Place to Work institute een lijst op van de beste werkgevers. Die lijst wordt samengesteld op basis van een vragenlijst, de Trust Index, en op basis van additioneel materiaal dat door de organisatie zelf wordt toegezonden aan het onderzoeksinstituut. De vertrouwensindex bepaalt het overgrote deel van de uitslag, namelijk tweederde. Het additioneel materiaal op basis waarvan de uitslag wordt bepaald, bestaat onder andere uit het jaarverslag, antwoorden op vragen in de Culture Audit, bedrijfsbladen, etc. 

 

Het GPTW instituut maakt de lijst op basis van een aantal indexen en criteria. Belangrijk is het vertrouwen tussen medewerkers en de relatie tussen werknemer en management. Als jij een lijst vast zou moeten stellen van beste werkgevers, wie zou jij bovenaan zetten en op basis van welke criteria zou jij de beste werkgever kiezen?

 

(foto is van het Microsoft kantoor in Amsterdam)