Creatief door angst?

29 maart 2010

Matthijs Baas promoveerde op 25 maart met zijn studie naar de relatie tussen stemming, motivatie en creativiteit. Hoewel een veelaangenomen veronderstelling is dat ontspanning leidt tot creativiteit, toonde Baas aan dat dit niet het geval is. In zijn studie komt naar voren dat mensen die blij, angstig of boos zijn, meer creatief zijn dan mensen die ontspannen of verdrietig zijn. Baas voltrok deze studie door mensen eerst in een bepaalde gemoedstoestand te brengen en ze vervolgens een creatieve taak toe te wijzen. Creativiteit in de toestanden blij, angstig of boos wordt veroorzaakt door een actieve houding. Mensen in die toestanden zijn scherp en hierdoor lijken ze creatiever te zijn. Dit betekent natuurlijk niet dat we iedereen op kantoor maar angstig moeten maken, maar goed is wel om na te denken over de geschikte brainstormsituatie. Compleet ontspannen in een hutje op de hei maar even laten dus. Beter is het om een setting te kiezen waarin iedereen wat actiever en scherper kan zijn.